In het thema van deze Vredesweek gaat het om het vermogen elke gedachte van uitsluiting ten aanzien van welk medemens ook, vroeg te herkennen en tegen te gaan. Uitsluiting begint  sluipend met een wij-zij-denken en een ‘wij zijn beter’. Daar waar je jezelf niet meer in de ander herkent, begint de ellende. Het ontwricht de samenleving, laat diepe wonden na en trekt een  wissel op de toekomst. Allesbepalend is hoe en waarmee jij jouw mens- en wereldbeeld voedt.

Thema: Wat doe jij in vredesnaam?
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Michael de Jong
Lezingen: Psalm 139: 13-24, Jacobus 3: 16 – 4:3 en Marcus 9: 30-37
Liederen: Psalm 122, Lied 301a, Lied 652, Lied 1012, Lied 339f, Lied 1014 en Lied 1016
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Stichting See You*, Plaatselijke kerk**, Vredesweek***
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: Bianca van Olst
Tienerdienst: Dirk van Dijk
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: cartoon van Len Munnik
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*
De Stichting ‘See You’ zet zich in voor mensen met een (visuele) beperking in de armste landen. Deze mensen leven er in armoede en worden vanwege hun beperking buitengesloten van de meest noodzakelijke hulp en medische zorg. De stichting ziet hen en helpt met (oog)zorg, onderwijs, werk en inclusie. Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.
Uw bijdrage maakt u over op NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Stichting See You’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Vredesweek: Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als  bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze  bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.
U kunt uw bijdrage leveren door een bedrag te storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Vredesweek’,

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we, als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.