In augustus houden ds. Erik van Halsema en ds. Jurjen Zeilstra een prekenserie over de brief aan de Filippenzen. Vandaag de eerste dienst uit deze serie, met een kort filmpje ter inleiding.

De brief aan de Filippenzen heeft een geheel eigen plek binnen de brieven van Paulus. Het is noch een ‘brief aan het front’ zoals Galaten, noch een reactie op allerlei kwesties binnen een bepaalde gemeente (Corinthiërs). De grote theologische thema’s van Galaten en Romeinen worden slechts even aangestipt. Maar juist daardoor krijgen we een bijzonder en uniek beeld van wat er kon ontstaan aan steun en vertrouwen tussen Paulus als stichter van de gemeente en de gemeente in Filippi zelf.

Thema: De vreugde van de apostel
Voorganger: ds. Erik van Halsema
Ambtsdragers: Hilco Griffioen
Lector: Machteld Eilander
Medewerking: Klaas de Haan, orgel; vier zangers
Lezingen: Psalm 16, Filippenzen 1: 1-11
Liederen: Lied 212: 1-3, Lied 722, Lied 16b, Lied 221, Lied 811 en Lied 880
Collecten: Plaatselijke kerk*
Bijzonderheden: Afbeelding: Brief van Paulus aan de Filippenzen, Papyrus; Cairo
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

*Collecte plaatselijke kerk
Sinds half maart zijn er geen gewone kerkdiensten meer geweest en de reden daarvoor is overduidelijk Corona-Covid-19. Vanaf half maart is er niet meer op de gewone manier gecollecteerd. Normaliter zijn er vrijwel altijd drie collecten, waarvan de tweede collecte voor de lokale kerk is en voor dit doel is dus al sinds maart geen inzameling meer gehouden. Toch gaan alle kosten voor het gebruik van predikanten en kosters en ook het onderhoud van de kerkgebouwen gewoon door.

Deze zondag kunt u dat goedmaken en een bedrag overmaken op NL 45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. collecte plaatselijke kerk. Bij voorbaat dank!