Wij kunnen zo onder de indruk zijn van het kwaad, dat we ons verlamd voelen. De onderlinge vergelijking kan aan het cynisme een wortel geven in ons hart. Maar dat is niet waartoe Jezus zijn volgelingen oproept. Het goede doen blijft altijd zinvol, ook als niemand het ziet.

In deze dienst zal Ina Buist worden bevestigd in het ambt van ouderling-scriba van het College van Kerkrentmeesters.

Wij vieren de Maaltijd van de Heer.

Thema: Vertrouw op de Heer en doe het goede
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Esther of Wouter Sluis en Leen-Pieter Smit
Lector: Conny Roozendaal
Medewerking: Zang en muziek: Arno Rog, Marlies Pestman, Wilma Booij (hobo) en Paul Gruteke (klarinet)
Lezingen: Sefanja 2: 3 en 3: 9-13, Psalm 37: 1-11 en Matteüs 5: 1-12
Liederen: Psalm 84: 1, 2 en 6, Lied 867, Lied 879, Lied 924, Lied 339f, Lied 734, Lied 239, Lied 976
Collecten: Kia: Werelddiaconaat*, Plaatselijke kerk , Wijkkas**
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderoppas: Er is oppas voor de kleine kinderen
Kinderdienst: Kees Koopmans en Cathelijne van Straalen
Koffieschenken: Pauline en Paul van Catz, Yfke van Musscher en Erik Nieuwenweg
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Bergrede, Laura James
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting op de collecten
*Werelddiaconaat, Landbouw Oeganda
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Deze collecte wordt u van harte aanbevolen.
U kunt dit werk ook steunen met een bijdrage op IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. landbouw Oeganda, of door online te doneren.

**Wijkkas
In tegenstelling tot de jaren 2017 en 2018 waarin we de wijkkas met een positief resultaat van ongeveer € 4.300,– afsloten, rekenen we voor 2019 op een negatief resultaat, definitieve cijfers zijn nog niet bekend. Eind van dit jaar hopen we weer met een positief verhaal te kunnen komen. Het zal duidelijk zijn dat deze collecte wordt aanbevolen.
Giften zijn ook welkom op NL89RABO 0373 722 478 t.n.v. PWG Regenboogkerk Wijkkas.