Wanneer Job hevig protesteert tegen het onrecht dat hem is aangedaan, antwoordt de Eeuwige met een bombardement van vragen. Die vragen hebben allemaal betrekking op Gods scheppingswerk. Wat is dit voor  een antwoord? Kan Job er iets mee? En wij?
In deze dienst is de gemeente van de Bethlehemkerk bij ons te gast.

Thema: Wie voedt de jonge raven?
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Bonnie Rem en Wilma Hilberts, Hennie Bikker en Renze Sleeking
Lezingen: Job 38, Lucas 12: 22-26
Liederen: Het liefste lied 1-12, Lied 301j, Psalm 98c, Lied 850, Lied 905: 1, 3 en 4, Lied 709: 1, 3 en 5, Lied 655
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 4
Lector: Anna van der Wielen
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Diaconie: Uw bijdrage kunt u storten op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Diaconie’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.