Josia was nog een kind toen hij koning werd. Zijn naam is in de bijbel verbonden met de restauratie van de tempel, die op dat moment in vervallen staat verkeerde. Toen bij die werkzaamheden een oud wetboek werd gevonden, besefte de koning hoezeer hijzelf en zijn volk tekort waren geschoten om de wil van God te doen.
Thema: Josia, Koning met hart en ziel
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Leen-Pieter Smit
Lezingen: 2 Koningen 22: 1-13, 2 Koningen 23: 1-3 en 25, Romeinen 1: 1-7 en Mattheüs 1: 1-17
Liederen: Lied 461: 1 en 2, Psalm  24: 1 en 5, Lied 441: 1 en 6, Lied 461: 4, Lied 455: 4, Lied 437, Lied 339b, Lied 367j, Psalm 119: 1 en 66
Collecten: Diaconie, Plaatselijke kerk, Wijkkas*
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderoppas: Er is oppas voor de kleine kinderen
Kinderdienst: Fokko Bosker en Marijke Swart
Koffieschenken: Gerda en Jaap Kerkhof, Irene van der Kooij en Yfke van Musscher
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Koning Josia scheurt zijn mantel, 16e eeuwse prent, Maarten van Heemskerk, British Museum
Klik hier om de liturgie te downloaden

Collecte voor de wijkkas
In de afgelopen tijd zijn er weer veel rekeningen binnengekomen, onder andere voor het jeugdkamp en de kerstattenties voor senioren. Voor al die te betalen rekeningen is alleen collecteren niet genoeg en zou een extra gift fijn zijn. Deze is bovendien aftrekbaar voor de belasting.
Uw gift kunt u overmaken op NL89RABO 03737 22478 t.n.v. PWG Regenboogkerk Wijkkas te Hilversum o.v.v. gift.