De tweede serie diensten over het motief van de schepping vindt haar afsluiting en hoogtepunt op het Pinksterfeest. We lezen in de Romeinenbrief hoe de hele schepping reikhalzend uitziet naar haar bevrijding. De  heilige Geest is het die dit verlangen en deze verwachting aanwakkert en levend houdt.
In deze dienst mogen we ook de doop vieren van Tobian Jaarsma.

Thema: Reikhalzend ziet de schepping uit naar haar bevrijding
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Marianne van Gilst en Hans van Eijk
Lezingen: Psalm 104, Johannes 20:19-23, Romeinen 8: 16-23
Liederen: Lied 690; Lied 681, Lied 305, refrein van Lied 104a, Lied 360: 1-3, Lied 676: 1, 4 en 5, Lied 354, Lied 921, Lied 686
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: KiA: Pinksterzending*, Plaatselijke kerk**, Santa Rosa***
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Fokko Bosker. De kinderen gaan direct bij aankomst naar boven
Bijzonderheden: Afbeelding: Romeinen 8 - reikhalzend uitzien
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Kerk in Aktie, Pinksterzending Egypte
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij een jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de betreffende hoofdstukken te lezen en vragen daarbij hulp aan ouder(s), broer of zus. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel.
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van Pinksterzending.

**Plaatselijke kerk. Uw bijdrage maakt u over op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

***Santa Rosa
De opbrengst van de derde collecte is bestemd voor het afbouwen van een school in Santa Rosa, een arme wijk in de Dominicaanse Republiek. Het gaat om een klein schooltje waar kinderen bijles krijg en in lezen, schrijven en rekenen. Voor de bouw van een toilet en het maken van een schoolplein is ongeveer € 500,= nodig.
Helpt u mee? Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL89RABO 0373722478 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Santa Rosa’.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

 

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.