De eerste volgelingen van Jezus groeien door de Heilige Geest uit tot een levendige en dynamische gemeente. Eensgezind komt de gemeenschap samen, ze bidt met een vurig vertrouwen op God en ze is bereid grote offers te brengen voor behoeftige mensen. Te midden van al die harmonie klinkt echter plotseling een dissonant. Bedrog!

Thema: Schijn bedriegt
Voorganger: Ds. Willem Nijsse
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Hans van Eijk
Lezingen: Handelingen 4: 32 - 5: 11
Liederen: Lied 272: 1, Lied 146c: 1 en 3; Li ed 941: 1; Lied 944; Psalm 90: 1, 5 en 7
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**, Solar Cooking***
Ontvangst: Leden van sectie 1
Bijzonderheden: Afbeelding: De dood van Ananias, fresco, 1425, Masaccio, Brancaccikapel, Santa Maria del Carmine, Florence
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Diaconie
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Diaconie’.

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Solar Cooking Nederland
Solar Cooking Nederland zet zich in om in Oost- en West-Afrika:

  • ontbossing tegen te gaan en het milieu te beschermen;
  • welzijn en gezondheid van vrouwen en kinderen te bevorderen;
  • werkgelegenheid te creëren en de economische zelfstandigheid van vooral vrouwen en jongeren te bevorderen.

Zij doen dit door geïntegreerd zonne-koken en het gebruik van zonne-energie te bevorderen. Gekozen is voor een bedrijfsmatige aanpak. Dat betekent dat zij lokale organisaties en partners helpen en begeleiden bij het opzetten van ISC-bedrijven die het geïntegreerd zonne-koken verder verspreiden. Voor de allerarmsten, zoals vluchtelingen en gehandicapten, hebben zij speciale programma’s, waarbij de aankoop van de zonnekooktoestellen gedeeltelijk wordt gesubsidieerd.
Meer informatie vindt u op www.solarcookingkozon.nl.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we,  als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.