Midden in de zomer vindt een bijzondere en unieke gezamenlijke online viering plaats voor de wijkgemeenten Diependaalse kerk, Morgenster en Regenboogkerk met en vanuit de Bethlehemkerk.

De leesroosterserie ‘Radicale woorden van Jezus’ heeft veel opgeroepen. Daarom in reprise: radicale woorden en schurende teksten; wat is er gezegd en wat valt er (nog) te zeggen; verlegenheid, ontsteltenis, onbehagen, apathie, weerstand en afwending… Is er een begaanbare weg achter Jezus aan? Zeker is dat er niet alleen troost wordt gegeven, maar ook onrust wordt gezaaid. Want is al die felheid van Jezus terug te voeren op een hoge verwachting, bij de Vader en bij Hem, dat wij ‘volmaakt zijn’?
“Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” Maakt zo’n evangeliewoord niet blijvend onrustig?

Thema: Blijvend onrustig
Voorganger: Ds. Jetty Scheurwater

Meer informatie over deze kerkdienst, de orde van dienst en de online verbinding met de Bethlehemkerk vindt u hier.