Het contrast is groot bij Marcus. Terwijl de leerlingen van Jezus erom strijden wie van hen het belangrijkste is, gaat de aandacht van Jezus uit naar de kinderen. Hij toont daarmee de waarheid van de psalm, dat Gods koninkrijk wordt gebouwd in de lofzang die God hoort klinken in de mond van het kleinste kind. Kunnen in de strijd om het bestaan misvormde volwassenen dat nog horen?

In deze dienst zal de heilige doop worden bediend aan Anouk, dochter van Reind en Bianca van Olst.

Thema: Het kind in het midden
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Hans van Eijk
Lezingen: Psalm 8, 1 Korintiërs 12: 12-27, Marcus 9: 33-37 en 10: 13-16
Liederen: Lied 8a, Lied 301c, Lied 305, Lied 672: 1, 2 en 3, Lied 339g, Lied 348: 1, 2 en 3, Lied 340b, Lied782 en Lied 838: 1 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Fokko Bosker
Bijzonderheden: Afbeelding: Zegening der kinderen, Palekh, 19e eeuw
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Diaconie
U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Diaconie’.

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we,  als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.