Deze zondag hebben we een bijzondere eredienst. Want niet alleen is het de jaarlijkse Bijbelzondag, maar ook zijn we uitgenodigd in de Morgensterkerk om samen met deze wijkgemeente de eredienst te vieren. Centraal staat het woord uit Johannes 15 over de wijnstok. Eerst staat er: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader de wijnbouwer”. Even later: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken”. Een beeld vol van dynamiek!

Thema: “Ik ben de wijnstok”
Voorganger: Erik van Halsema
Ambtsdragers: Hennie Burggraaff, Erna Doornekamp en Casper Bos
Lezingen: Deuteronomium 4: 32-40, 1 Johannes 3: 18-24, Johannes 15: 1-17
Liederen: Lied 314, Sela: 'In deze stilte', Lied 87, 'Uw woord is een lamp voor mijn voet'; Lied 146c: 1 en 7, 'Ubi caritas';,Lied 656, Liedboek voor de Kerken gezang 78, Iona 40
Muziek: Peter Hartman en Albert-Jan Schol
Collecten: Diaconie, Plaatselijke kerk, Nederlands Bijbelgenootschap*
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Er is een kinder- en jongerendienst. De jongerendienst is voorbereid door de jongeren van de Morgenster en Regenboogkerk. Na de dienst is er gelegenheid elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten bij een korte bijbelquiz. Komt u met de auto: er is voldoende parkeerruimte op het parkeerterrein achter het gebouw van de Gooi en Eemlander, schuin tegenover de Morgenster.

* Nederlands Bijbelgenootschap
Miljoenen mensen ter wereld hebben één grote wens: een bijbel in hun eigen taal. Deze Bijbelzondag vragen we dan ook uw hulp bij het verspreiden en vertalen van de bijbel wereldwijd. Met uw gift laat u een grote wens van veel christenen in vervulling gaan. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap.