Je geloof belijden is nog niet hetzelfde als beseffen wat ten diepste de consequenties van de inhoud van dat geloof kunnen zijn. Als Petrus bij de bronnen van de Jordaan uitspreekt dat Jezus de Messias is, schrikt hij wanneer direct daarop Jezus van lijden gaat spreken.
Maar  deze ‘struikelwoorden’ van Jezus wortelen in het Oude Testament en geven zicht op de opstanding.

Thema: De mensenzoon moet lijden
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Adrienne Zeilstra
Lezingen: Jesaja 53, Kolossenzen 3: 1-4, Marcus 8: 27-38
Liederen: Psalm 130, Lied 301a, Lied 882: 1, 2 en 3, Lied 852, Lied 882: 4 en 5, Lied 339f, Lied 561 en Lied 575: 1, 3 en 6
Muziek: Ies Nijman, orgel, en vier zangers
Collecten: Wijkkas Regenboogkerk*
Kinderdienst: via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst: via https://meet.jit.si/tienerdienst vanaf 11.15 uur
Bijzonderheden: Afbeelding: Caesarea Filippi (Banyas) bij de bronnen van de Jordaan
Klik hier om de liturgie te downloaden

U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Er is kinderdienst via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst: via https://meet.jit.si/tienerdienst vanaf 11.15 uur.

*Toelichting op de collecte
In deze coronatijd is het moeilijk om collectedoelen op een juiste wijze te verdelen. Normaal gaat het in een dienst meestal om drie collecten, in de onlinediensten slechts om één. Deze zondag is de collecte bestemd voor onze Wijkkas, want ook al zijn er momenteel weinig activiteiten, er komen toch regelmatig rekeningen binnen die betaald moeten worden.

Een grote post van de afgelopen tijd was de investering voor de digitale kerkdiensten. Veel gemeenteleden geven aan erg blij te zijn met de wijze waarop de kerkdiensten via het internet worden uitgezonden, zodat deze thuis mee gevierd kunnen worden. Dit kan allemaal dankzij de inzet van een geweldig technisch team onder leiding van Mannes van der Burg. Om dit mogelijk te maken zijn er investeringen gedaan met een totaalbedrag van ongeveer € 4.000,=. Het zal duidelijk zijn dat uw gift hiervoor in onze wijkkas zeer welkom is. U kunt deze overmaken naar NL89 RABO 0373722478 t.n.v. Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘gift’.
Bij voorbaat veel dank.                                                                                                                                                     Erik van den Berg (kerkrentmeester)