Op deze eerste zondag van advent lezen we uit drie lezingen die gaan over God die komt. Maar wat betekent het voor ons vandaag de dag? Kunnen we gaan wachten met onze armen over elkaar omdat God alles komt oplossen? Als we de ellende in de wereld zien, op het nieuws en in de krant, dan kunnen we soms moedeloos worden. Komt God dan echt om alles weer goed te maken? Om licht te brengen in het donker? En kan God ons dan laten weten wanneer dat is?
Thema: Toekomstverwachting
Voorganger: Renate Japenga 
Ambtsdragers: Lily Fraanje en Liesbeth Wouters 
Lezingen: Psalm 50: 1-6, 1 Thessalonicenzen 3: 9-13, Lucas 1: 1-25
Liederen: Lied 452, Lied 301k, Lied 458, Psalm 50: 1-6, Lied 1001, Lied 741: 1-4, Lied 463, Lied 415
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Thermometeractie voor Stichting Schuldhulpmaatje*, Plaatselijke kerk**, Badeloch Fonds***
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderdienst: Esther Sluis
Tienerdienst: Saskia Baas
Koffieschenken: Daniël van Zaalen, Leny Stadtman en Anna van der Wielen
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Klik hier om de liturgie te downloaden

Kerkbezoek
–  U kunt de kerkdiensten weer bezoeken zonder vooraf te reserveren. Lees vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck. Beantwoordt u één van de vragen met ja, blijf dan thuis.
– In de kerk zijn mondkapjes verplicht. Dit betekent dat u bij binnenkomst tot het moment dat u een zitplaats heeft een mondkapje draagt. Eenmaal op plaats kan het mondkapje af.
Wanneer de predikant en ambtsdragers naar het liturgisch centrum lopen en weer terug naar hun zitplaats hoeven zij geen mondkapje voor.
–  Om drukte in de garderobes te voorkomen, verzoeken we u om uw jas mee te nemen in de kerkzaal
–  Om in de kerkzaal op gepaste afstand van elkaar te zitten, wordt er steeds één stoel vrijgehouden tussen de kerkbezoekers. Alleen de kerkbezoekers die één huishouden komen, kunnen naast elkaar plaatsnemen.
Voor het eerste vak met zitplaatsen, het vak voor het orgel, blijft anderhalve meter afstand tussen gemeenteleden gelden voor gemeenteleden die om redenen niet willen of niet kunnen  worden gevaccineerd en gemeenteleden die wel gevaccineerd zijn maar vanwege hun gezondheid anderhalve meter afstand willen bewaren. Men houdt in dit vak steeds twee stoelen  afstand van de ander!
–  Na de zegen aan het einde van de dienst gaan de bezoekers weer zitten. Bezoekers kunnen op aanwijzing van de coördinatoren rij voor rij hun zitplaats verlaten.
– Er wordt na de dienst geen koffie gedronken.

Toelichting bij de collecten
* Thermometeractie voor Stichting Schuldhulpmaatje: In Hilversum hebben ongeveer 4.000 huishoudens (10%!) problematische schulden. Ongeveer 650 Hilversumse inwoners zitten in een schuldregeling. Door schaamte en hoop dat het wel in orde komt duurt het gemiddeld vijf jaar voordat mensen hulp zoeken.
In 2010 is de Vereniging Schuldhulpmaatje opgericht op initiatief van de kerken. Inmiddels zijn er maar liefst 3.000 maatjes actief. Dit zijn goed opgeleide gecertificeerde vrijwilligers. Zij helpen de hulpvragers en begeleiden hen naar financiële zelfredzaamheid. Per jaar krijgen 10.000 mensen persoonlijke hulp van een maatje. Via de websites worden nog eens 80.000 mensen online met advies geholpen. Schuldhulpmaatje is dan ook een substantiële aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.
De diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) ondersteunen het werk van Schuldhulpmaatje door een thermometeractie en wordt er vanaf 21 november drie zondagen op rij voor Schuldhulpmaatje gecollecteerd.
Uw gift kunt u ook overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Schuldhulpmaatje’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Nancy werkt nu in een ziekenhuis in Kenia

***Badeloch Fonds: Badeloch Velema was studente culturele antropologie in Amsterdam, had veel belangstelling voor landen, volken en culturen en vond dat iedereen de mogelijkheid moest krijgen zich te ontwikkelen. Ze was in het bijzonder begaan met meisjes en jonge vrouwen die in ontwikkelingslanden vaak een grote achterstand hebben. Badeloch overleed in 1985 na een ziekte op 32-jarige leeftijd. Haar familie besloot toen haar erfenis te gebruiken om kansarme maar talentvolle jongeren in ontwikkelingslanden de kans te bieden om na de basisschool verder te studeren. Dat werd in 1987 het ‘startkapitaal(tje)’ van het Badeloch Fonds. De eerste studenten die het Fonds ondersteund heeft, waren twee meisjes uit Thailand. Nu, ruim dertig jaar later, sponsort het Fonds meer dan 25 jongeren per jaar, in verschillende landen. De studenten worden middels contactpersonen in de landen ter plaatse geselecteerd. Ondertussen werken er afgestudeerde Badeloch-studenten als econoom, verpleegster, verloskundige, leraar, arts, timmerman, naaister.
Om nieuwe studenten vanaf schooljaar 2021-2022 aan te kunnen nemen vragen wij uw bijdrage voor dit doel; u kunt uw bijdrage leveren door te storten op NL89 RABO 0373 7224 78 van de  Wijkkas Regenboogkerk.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.