Het is een oud verlangen: God bezoekt de mensen. Hij daalt af en is te gast in ontvankelijkheid. Niet alleen in Israël is men telkens weer op zoek gegaan naar de houding van mensen die voorafgaat aan de openbaring van Gods goedheid en gerechtigheid.

Thema: De nacht loopt ten einde
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Renze Sleeking
Lezingen: Jesaja 63:19b – 64:8, 1 Korintiërs 1:1-9 en Marcus 13:24-37
Liederen: Psalm 25: 1 en 2, Lied 301a, Lied 439: 1 en 2, Lied 437, Lied 339f, Lied 460 en Lied 439: 3 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel; Wilma Booij, hobo; 4 zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: * Thermometeractie Schuld Hulp Maatje, ** Wijkkas Regenboogkerk
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Kees Koopmans, zie het protocol kinderen 4-12 jaar
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: vijg in het voorjaar
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie het protocol kinderen 0-4 jaar
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Thermometeractie
De collecte van de thermometeractie die alle wijkgemeenten van de PGH gezamenlijk houden op 29 november, en 6 en 13 december, is bestemd voor SchuldHulpMaatje. Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden, via internet en met getrainde vrijwilligers (maatjes), die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan centraal in het zoeken naar structurele oplossingen.
De aanpak is aanvullend op reguliere schuldhulpverlening en werkt samen met overheden en maatschappelijke organisaties. SchuldHulpMaatje wil door middel van diaconale inzet daarmee een bijdrage leveren aan groeiende problematiek van schulden.
De diaconie wil SchuldHulpMaatje ondersteunen door middel van de thermometeractie, en we hopen dat u met ons meedoet! U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk, o.v.v. Thermometeractie.

** Wijkkas Regenboogkerk: Allerlei uiteenlopende kosten van het wijkwerk worden hieruit betaald, een heel belangrijk potje dus! Giften voor de wijkkas zijn zeer welkom op 
NL89 RABO 0373 7224 78  t.n.v. Wijkkas Regenboogkerk.

– De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden. Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen      hieronder vermeld worden.
– Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Het aantal toegestane kerkbezoekers is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.