Deze zondag staat de uitspraak van Jezus centraal: “Ik ben de deur”.
We lezen in deze dienst Johannes 10: 1-10, waarin Jezus zichzelf de deur voor de schapen noemt. Hij spreekt over redding, weidegrond vinden en over het leven dat gegeven wordt in al zijn volheid. Wat bedoeld Jezus? En waar raakt dit aan onze realiteit? Daarbij lezen we Deuteronomium 6: 4-9 waarin het ook gaat over deuren, deurposten en poorten. De vraag is: wat staat er op uw deur?​
Thema: "Ik ben de deur"
Voorganger: Aster Abrahamsen
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Liesbeth Wouters
Medewerking: Arno Rog
Lezingen: Deuteronomium 6: 4-9, Johannes 10: 1-10
Liederen: Lied 967: 1, 3 en 4, Lied 118: 1, 7 en 10, Lied 333 (3x), Lied 78: 1, 2 en 25, Lied 653: 1, 6 en 7, Lied 512: 1 t/m 5, Lied 368j, Lied 23c : 1 t/m 5
Collecten: KiA: zending*, Plaatselijke kerk, Pastorale arbeid
Ontvangst: Leden van sectie 4
Kinderdienst: Jessica Rebel en Kees Koopmans
Tienerdienst: Renate Japenga en Dirk van Dijk
Koffieschenken: Ria Hilhorst en Lily Fraanje; Erik Nieuwenweg en Mies Vogelsang
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Tijdens de kerkdienst is er oppas voor de kleine kinderen
Klik hier om de liturgie te downloaden
*Kerk in Actie (KiA): Zending
De eerste collecte is bestemd voor de predikantenopleiding in Zambia. De laatste jaren groeien de kerken in Zambia hard. Met deze groei neemt ook de vraag naar predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs, maar doen ook kennis op over landbouw, gezondheidszorg en maatschappelijke problemen.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk in Actie te Utrecht, projectnummer Z 10000649. Meer informatie vindt u hier.