Wanneer tel je mee? Als je veel levenservaring hebt? Of als je jong bent, energiek en vol frisse ideeën? Een predikant schreef laatst een boek om te benadrukken dat in de kerk te veel wordt  ingezet op het idee ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Zo doet ze geen recht aan de grote betekenis van ouderen voor de kerk. Als de profeet Jeremia door God geroepen wordt, is zijn  eerste reactie: “Nee, ik ben te jong!”. We lezen deze zondag zijn verhaal over meetellen in Gods ogen.

Thema: Tel je mee?
Voorganger: Christine van den End
Ambtsdragers: Sophia Rebel en Michael de Jong
Lezingen: Jeremia 1: 4-10
Liederen: Liefste Lied II, 65: 1 en 2, Kyrie (Taizé), Lied 655: 1, 2 en 4, Lied 331, Liederen & gebeden uit Iona 17, Lied 833, Lied 974: 1, 2 en 5
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Samen op Vakantie*, Plaatselijke Kerk**, Jong Protestants (JOP)***
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Bianca van Olst
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Roeping van Jeremia, Marc Chagall
Klik hier om de liturgie te downloaden

Reserveren voor kerkbezoek
Er zijn maximaal 50 kerkbezoekers in de eredienst welkom. U kunt een plaats te reserveren via https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/.
Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt beide diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Online koffiedrinken na de kerkdienst
Zo lang we op de zondagen elkaar na de eredienst niet ‘live’ bij de koffie kunnen ontmoeten, is er weer wekelijks om 11.30 uur een online koffiedrinkmeeting. Klikt u rond die tijd op https://tinyurl.com/rgbkoffie, klik twee maal door en u komt in de digitale omgeving van onze kerkzaal. Hier kunnen we gezamenlijk napraten over de dienst, over de preek, maar er is ook de mogelijkheid om in groepjes apart te gaan zitten en met elkaar te praten over de ditjes en datjes van dat moment. Elke zondag is er een gastheer aanwezig om ons welkom te heten en ons op deze  mogelijkheden te wijzen. U komt toch ook?!

Toelichting bij de collecten
*
Samen op vakantieweek’, Thermometeractie: In mei hopen we te vertrekken naar onze vakantiebestemming Landhuis IJsselvliedt in Gelderland, nabij Wezep en onder de rook van Zwolle.
De Samen op Vakantieweek is een bijzondere vakantieweek voor gemeenteleden van de Protestantse gemeente Hilversum. Wie niet meer zelfstandig op vakantie kan of extra voorzieningen  nodig heeft, kan er toch even uit. Persoonlijke zorg aan de gasten staat centraal. Hiervoor zorgt een grote groep vrijwilligers die zich tot in de kleinste details voor de gasten inzet zodat er veel te genieten en te beleven valt. Ds. Annemieke Parmentier gaat deze week ook weer mee. Er is ruimte voor ‘samen kerk zijn’ en persoonlijk pastoraal contact.
Op de zondagen 9, 23 en 30 januari wordt in de wijkgemeenten van de PgH een Thermometeractie gehouden voor bekostiging van deze week. Helpt u mee?
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie van de Regenboogkerk onder vermelding van ‘Thermometeractie SOV’.

Wilt u zich deze vakantieweek als vrijwilliger inzetten om er voor onze gasten een onvergetelijke week van te maken? Meldt u dan aan als vrijwilliger. We zoeken in het bijzonder mensen uit de  zorg. De vakantieweek is van 14 tot en met 21 mei 2022. U kunt zich aanmelden bij Helma Stuart: helmastuart8@gmail.com of via tel. 06-48927067.
Ook voor meer informatie over de vakantieweek kunt u bij Helma terecht.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Jong Protestants (JOP) zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders en ondersteunt vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zo kunnen gemeenten  een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties! JOP ontwikkelt o.a. materialen, programma’s en trainingen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek  kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
Een bijdrage voor het werk van JOP kunt u overmaken op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Jong Protestant’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.