Geloven is vertrouwen. Meer dan een zelfstandig naamwoord verdient het een werkwoord te zijn. Iedere zondag mogen wij opnieuw samen leren te geloven. Abrams geloofsvertrouwen groeit in  de praktijk van het leven uit tot een gerechtigheid, rijk als sterren  aan de hemel. God zaait nooit tevergeefs.

Vandaag precies 28 jaar geleden was het ook Hervormingsdag. Op 31 oktober 1993 werd ik in een kerkdienst in de Zuiderkerk, door ds. Frits van de Ree aan jullie gemeente verbonden. In  dankbaarheid mogen we omzien op heel veel zegen.

Thema: Vertrouwen
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Michael de Jong
Lezingen: Genesis 15: 1-6 (NBG 1951), Hebreeën 11: 1-6 en Mattheüs 15: 21-28
Liederen: Psalm 84: 1, 2 en 6; Lied 713; Lied 806; Lied 319; Lied 647; Lied 339b; Lied 728; Lied 367j en Lied 416
Muziek: Ies Nijman, orgel; de cantorij onder leiding van Arno Rog
Collecten: Gelabelde collecte*, Plaatselijke kerk**, Nederlands- Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) ***
Ontvangst: Leden van sectie 8
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Tienerdienst: Dirk van Dijk
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Dit is de laatste dienst dat ds. Jurjen Zeilstra als wijkpredikant van de Regenboogkerk bij ons voorgaat. Na de dienst wordt van Jurjen afscheid genomen.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Afbeelding: Abraham onder de sterrenhemel, Byzantijns handschrift 6e eeuw.

Kerkbezoek
U kunt de kerkdiensten weer bezoeken zonder vooraf te reserveren. Het vak vóór het orgel is bedoeld voor mensen die anderhalve meter afstand willen/moeten houden. Dit om mensen die niet beschermd zijn of kwetsbaar zijn een veilige plek te geven. Lees vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck. Beantwoordt u één van de vragen met ja, blijf dan thuis.

Bij het orgelspel na de zegen gaan de kerkbezoekers weer zitten. Bezoekers uit het vak bij het orgel kunnen op aanwijzing van de coördinator rij voor rij via de tweede deur vanaf het orgel de kerkzaal verlaten en in de hal een kopje koffie of thee halen. Daarna kunnen de bezoekers uit de andere vakken de kerkzaal verlaten. Dit hoeft niet op aanwijzing.

Koffiedrinken op zondag 31 oktober
Na de dienst krijgt u op uw plaats een kopje koffie of thee aangeboden en zal Jurjen door een aantal sprekers worden toegesproken. Na dit formele deel is er gelegenheid om zoveel mogelijk verspreid door de kerk koffie of thee te drinken. Jurjen zal zich tussen de kerkbezoekers begeven voor een persoonlijke groet.

Toelichting bij de collecten
* Kookproject 2 Take Away: Tijdens de vrieskou begin dit jaar startte het kookproject ‘2 Take Away’ in Tante Jans, gevestigd in het Silverpointgebouw. De maaltijden worden vers bereid met  ingrediënten die ‘2 Take Away’ ontvangt van Hilversumse supermarkten. Voedsel dat nog bruikbaar is maar anders in de afvalbak belandt, wordt bij dit kookproject ‘gered’ en krijgt zo een mooie  bestemming. Bij ‘2 Take Away’ werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die (tijdelijk) zonder werk zitten.
Lees hier meer informatie over het project, dat door de diaconie van de PgH met deze collecte van harte wordt ondersteund.
Uw bijdrage maakt u over naar NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding ‘Kookproject 2 Take Away’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG): Op 31 oktober vieren we Bijbelzondag. De Bijbel geeft lezers op veel manieren betekenis: zo biedt de Bijbel hoop en troost, geeft richting en  leert ons over God. De NBG heeft als missie dat ieder mens de Bijbel kan ontdekken, lezen en omarmen als relevante bron voor zijn of haar leven. Het werk wordt in Nederland, Vlaanderen en  via lokale Bijbelgenootschappen wereldwijd gedaan. Van 2016 tot 2020 heeft het NBG gewerkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling met als resultaat de NBV21. Op 13 oktober heeft koning Willem-Alexander het eerste exemplaar van de NBV21 in ontvangst genomen. Klik hier voor een podcast over de NBV21.
Uw bijdrage aan het werk van de NBG maakt u over op NL89 RABO 0373 7224 78, Wijkkas Regenboogkerk, onder vermelding van ‘NBG’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.