De leerlingen hebben aan den lijve ondervonden dat Jezus niet om de ‘lieve vrede’ kwam maar om te strijden voor gerechtigheid: “Ik ben gekomen om een vuur op aarde te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde”. (Lucas 12: 49)
Zijn woord maakt een verschil, maakt onderscheid. Daar valt niet aan te ontkomen. Het essentiële onderscheid is echter niet: binnen of buiten de kerk. Het Koninkrijk Gods is zoveel meer dan de kerk.

Thema: Gekomen om een vuur op aarde te ontsteken
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Marianne van Gilst
Lector: Janneke de Leede
Medewerking: Ies Nijman, orgel, en vier zangers
Lezingen: Psalm 69: 1-14, Handelingen 2: 41-27, Lucas 12: 49-53
Liederen: Psalm 2, Lied 103c: 1, 3 en 4, Lied 770, Lied 672: 1, 4, 5 en 6, Lied 775, Lied 368h, Lied 387, Lied 403d, Lied 408a, Lied 396 en Lied 416
Collecten: Maaltijdcollecte*
Kinderdienst: via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Bijzonderheden: In deze dienst vieren wij voor het eerst na lange tijd de Maaltijd van de Heer, samen met hen die binnen en buiten het gebouw van de Regenboogkerk zijn. Wilt u thuis meevieren? Zet u dan een glaasje wijn of druivensap bij een kaars op tafel en een schaaltje met een stukje brood. U kunt overwegen hiervoor iemand bij u thuis uit te nodigen om dit samen te beleven. Misschien iemand bij u uit de buurt of iemand die alleen woont. We geloven dat Gods Geest niet aan plaats gebonden is. Of je nu samen viert of alleen, wij zijn met elkaar verbonden aan de tafel van onze Heer. Namens de kerkenraad, Adrienne Zeilstra
Klik hier om de liturgie te downloaden

Afbeelding: Fresco; Christus met Petrus en Paulus en de heiligen van de catacombe; Catacombe van de heiligen Pietro en Marcellino, Rome

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Er is kinderdienst via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb

*Toelichting op de collecte
Het collectedoel van alle PGH kerken op 5 Juli is Stichting Viore. Omdat in de Regenboogkerk de Maaltijd van de Heer gehouden wordt wijken wij hier van af en is er in onze kerk de maaltijdcollecte, die dit jaar bestemd is voor het project ‘Precious Stones’ in Myanmar.
Precious Stones richt zich op vrouwen en jongeren die een minimaal bestaan leiden in de stad Rangoon, met meer dan 5 miljoen inwoners, de grootste stad in Myanmar.
Lees hier uitgebreide informatie over Precious Stones.
U kunt uw bijdrage storten op NL 67 RABO 0373 7118 16 t.a.v. de wijkdiaconie Regenboogkerk.

Diaconale actie voor Viore
Viore is een centrum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden, elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen en ontspannende en creatieve activiteiten kunnen ontplooien. Viore helpt op deskundige wijze bij het vinden van je eigen weg in het omgaan met kanker en de gevolgen ervan. Zij biedt een warme plek waar je ondersteuning en ruimte krijgt om je zelfvertrouwen weer op te bouwen, nieuwe perspectieven te ontdekken en daarmee de kwaliteit van je leven te verhogen.
2020 is een moeilijk jaar voor Viore vanwege de gedwongen verhuizing in verband met de nieuwbouw van het Tergooi ziekenhuis en de corona-crisis. Enerzijds moet de verhuizing en inrichting van het nieuwe pand gefinancierd worden. Anderzijds vallen veel inkomsten weg door het niet doorgaan van sponsorevenementen, lagere  bezoekersaantallen en minder verhuur als gevolg van de tijdelijke coronasluiting.
Het College van Diakenen zal de opbrengst van deze inzameling aanvullen tot 1000 euro. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!
U kunt deze storten op NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Stichting Viore.