In deze dienst maken we een begin met het nieuwe seizoen en met het jaarthema ‘Geïnspireerd leven.’ Resultaten van de workshops ‘wandelen’, ‘zingen’, ‘inspiratie verbeelden’, ‘dichten’, ‘bijbellezen’ en ‘bidden’ komen in de viering samen. En de kinderen brengen in de dienst de inspiratieboom tot leven.

Thema: Vruchten van de Geest
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Maarten Hogendoorn en Hans van Eijk
Lezingen: Psalm 1; Galaten 5,13-26
Liederen: ‘Er is een stilte die kan zingen’; Lied 392; Psalm 150; ‘Kom heil’ge Geest’; ‘Leven als de bomen’; Lied 673; Lied 841; ‘O God, laat gerechtigheid hier bloeien’; Lied 979: 1, 2, 6, 7 en 10; Lied 422
Muziek: Ies Nijman, orgel; Wilma Booij-hobo; cantorij o.l.v. Arno Rog
Collecten: Voedselbank*, Plaatselijke kerk**, Kliederkerk***
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Fokko Bosker en Kees Koopmans
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Alfred Smid ‘Geïnspireerd leven’
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*
Voedselbank Gooi en Vechtstreek: Zaterdag 11 september werd op het kerkplein de diaconale markt gehouden. De opbrengst van de verkoop gaat naar de voedselbank. Om aan te sluiten bij het doel van de markt, wil de diaconie ook de collecte op 12 september bestemmen voor de voedselbank, zodat we bij elkaar (markt en collecte) een mooi bedrag kunnen doneren aan de voedselbank. De voedselbank is en blijft nodig voor mensen die (tijdelijk) in de knel zitten en weinig middelen voor hun dagelijks onderhoud hebben, waaronder gezinnen met kinderen. Daarom blijven wij de voedselbank steunen en rekenen daarbij ook op uw steun; alvast bedankt voor uw gift!
U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Voedselbank’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig ‘gekliederd’, dat wil zeggen: op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen  eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.
Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘missionair werk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we, als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.