Het verhaal van Noach en de ark is te lezen als een verhaal van herschepping. Na een ellendige tijd, kan het leven weer opbloeien. De regenboog is het symbool voor Gods eeuwige verbond, niet alleen met de mensen, maar met al wat op aarde leeft. Tegelijkertijd toont de verteller zelf dat hij zich bewust is dat het kwaad zelf met geen zondvloed weg te wassen valt. Nog altijd lijden mensen door de vloek van Noach over Cham. En ook al weten wij dat overstromingen geen straf van God zijn, dergelijke rampen komen wel degelijk voor en de zeespiegel blijft stijgen.

Dit is de laatste dienst in de zomerserie ‘Noach en de ark’.

Thema: Gods verbond met al wat op aarde leeft
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Adrienne Zeilstra en Michael de Jong
Lezingen: Genesis 9, Jesaja 54: 1-10 en Mattheüs 6: 19-34
Liederen: Psalm 105: 1, 2 en 3, Lied 301a, Lied 984: 1, 5 en 6, AWN I, 3, Lied 163a: 4, Lied 176: 1, 5 en 6, Lied 339f, Lied 603, Lied 979: 1, 2, 3, 4, 13 en 14
Muziek: Arno Rog, orgel
Collecten: KIA  Werelddiaconaat (Ghana)*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 8
Kinderdienst: Fokko Bosker
Bijzonderheden: Afbeelding: God nodigt uit om de ark te verlaten, Byzantijns mozaïek, Capella Palatina, Palazzo dei Normanni, Palermo, 1130-1140
Lector: Jacqueline Overhage

Klik hier om de liturgie te downloaden.

Toelichting bij de collecten
* Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Ghana): Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we, als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.