Voor het eerst weer een zondagochtenddienst waarbij een deel van de gemeente in de kerk aanwezig kan zijn! Reserveren is wel noodzakelijk, maar er is nog voldoende plaats. Gebruik hiervoor de reserveringspagina op deze website. Vanaf vandaag kan iedereen voor deze dienst reserveren.

We lezen een gedeelte uit de Bergrede, dat door Jezus wordt afgesloten met de woorden: “Wees volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is”. Moet alles wat wij doen perfect gaan en horen we zelf perfect te zijn? Of wordt met ‘volmaakt’ iets anders bedoeld, iets wat misschien meer haalbaar is?

Thema: Met een onverdeeld hart
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Marianne van Gilst en Renze Sleeking
Medewerking: Ies Nijman, orgel; vier zangers van de cantorij
Lezingen: Mattheüs 5: 33-48
Collecten: Kerk in Actie, werelddiaconaat*, Plaatselijke kerk**
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Toelichting op de collecten
*Kerk in Actie/ Werelddiaconaat: Alfabetisering Ghana
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 79 RABO 0373 7117 94 t.n.v. Diaconie Protestantste gemeente Hilversum.

**Plaatselijke kerk
Wekelijks zal er weer een tweede collecte zijn, bestemd voor de plaatselijke kerk.
Uw gave hiervoor kunt u overmaken naar NL45RABO 0373 7225 91 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.