Het verhaal van Noach, de zondvloed en de ark heeft, letterlijk genomen, een wrange ondertoon vanwege het besluit van de teleurgestelde schepper om het werk dat zijn eigen handen zo liefdevol hebben gemaakt te vernietigen. Er zijn mensen die ook de coronaramp in die zin als een straf van God hebben willen zien. Maar als we de betekenis van deze mythe, want dat is het, tot ons laten doordringen, zien we dat alle aandacht uitgaat naar de man die in Gods ogen genade vindt en die samen met de zijnen creatief aan de slag gaat, omwille van redding voor mens en dier.
Dit is de eerste van een zomerserie van vier diensten over ‘Noach en de ark’.

In deze dienst is de wijkgemeente Morgenster bij ons te gast.

Thema: Omwille van redding
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Agnes van Lambalgen en Ries de Winter
Lezingen: Genesis 6: 5-22, Ezechiël 14: 12-23 en Lucas 19: 1-10
Liederen: Psalm 42: 1, 4 en 7, Lied 984: 1, 2 en 6, Lied 163a:1, Lied 816, Lied 339b, Lied 603, Lied 367j, Lied 981
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Stichting Present*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 3
Bijzonderheden: Afbeelding: Noach bouwt de ark, 1493, Kroniek van Neurenberg
Lector: Mimi Dekker
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Stichting Present Hilversum biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Dat kan eenmalig, op projectbasis, waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft. Het kan ook met een groep die zich op structurele basis inzet voor een ander in Hilversum. Present brengt beweging op gang in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 03737 11816 van de  Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Stichting Present’.

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we, als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.