Het slot van het boek Ruth vertelt van een troostrijke geboorte. Na alle verdriet van vluchtelingen vanwege hongersnood, de dood en een ernstige armoedeval, is er een nieuw begin. De arme vreemdelinge Ruth krijgt samen met de rijke landeigenaar Boaz een kind. Maar de buurvrouwen zeggen: “Noömi heeft een zoon gekregen”.

Thema: Obed. “Noömi heeft een zoon gekregen”
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Esther Sluis en Peter Bras
Lezingen: Ruth 4: 11-22, Romeinen 15: 4-13, Mattheüs 3: 1-12
Liederen: Psalm 80: 1 en 7, Lied 301a, Lied 433, Lied 461: 1 en 4, Lied 787, Lied 455:1 en 2, Lied 339f, Lied 1001, Lied 368j, Lied 439
Collecten: Thermometeractie*, Plaatselijke kerk, Pastorale arbeid
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: Kees Koopmans en Jessica Rebel
Koffieschenken: Els Klomp en Corrien van der Knijff, Mimi Dekker en Wil Berends
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Er is oppas voor de kleine kinderen; Afbeelding: Noömi en Obed, Michelangelo, fresco Sixtijnse Kapel, Rome
Klik hier om de liturgie te downloaden

* Thermometeractie
Op de zondagen 1, 8 en 15 december wordt er gecollecteerd voor de thermometeractie ‘Een vergeten ramp!’ De Centraal Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld. Bijna twee derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Deze voormalige Franse kolonie komt weinig in het nieuws, terwijl daar alle reden voor is. Sinds er een burgeroorlog in 2013 uitbrak heerst er chaos. Er zijn veel onlusten, doden en meer dan een miljoen vluchtelingen. Deze vergeten mensen hebben uw steun hard nodig!