De apostel Paulus heeft zijn gevangenschap niet als een kwelling beleefd waaraan hij zo snel mogelijk moest ontkomen. Hij heeft er een kans in gezien te getuigen voor machthebbers van de liefde van Christus. Zijn beroep op de keizer bracht hem (samen met zijn boodschap) in het centrum van de wereld, en via dat centrum kwam die boodschap ook bij ons. In de bijbel is Paulus de tegenpool van Jona. Hij wordt gebracht waar hij niet heen wilde, maar juist zo werd hij een instrument in Gods hand.
Wat kunnen wij, die geobsedeerd zijn met ons gemak en ons genot, daarvan leren?

Thema: Gevangen omwille van Christus
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Hennie Burggraaf
Medewerking: Ies Nijman, orgel; vier zangers
Lezingen: Jona 2: 2-11, Filippenzen 1: 12-26 en Johannes 21: 18-23
Liederen: Psalm 146: 1, 4 en 5, Lied 301c, Lied 713, Lied 155, Lied 649, Lied 976
Collecten: Leprazending*
Bijzonderheden: Afbeelding: Paulus; 1661, zelfportret Rembrandt
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

*Collecte Leprazending
Lepra is een infectieziekte die vooral de allerarmsten treft. Iedere 2 minuten krijgt iemand de diagnose: Jij hebt lepra. Zonder de juiste medische zorg leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en daaruit volgend diepe armoede. Mensen vermijden contact, uit angst voor besmetting. Dit onrecht moet stoppen. Jij kunt hierbij helpen.
Leprazending werkt wereldwijd om lepra te stoppen. De laatste vijftien jaar is het aantal patiënten gedaald van 300.000 naar 200.000. Wij willen vanaf 2035 geen besmetting meer. Dit kan, als we er op tijd bij zijn. Met uw hulp kunnen we besmetting, blijvende handicaps en sociale uitsluiting voorkomen.
U kunt uw gift overmaken naar Wijkdiaconie Regenboogkerk NL 67 RABO 0373 7118 16, o.v.v. Leprazending