Verantwoordelijkheid dragen betekent in beweging komen, is het niet met je lichaam dan wel met je geest. Hoe lenig zijn wij om ook het onverwachte te kunnen doen. Jezus zegt tegen mensen dat zij als zout kunnen zijn, of als licht en een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven.
Dit is een ‘WhatsUpdienst’ met een thema dat voortkomt uit de jeugdcatechese en Sirkelslag.

Thema: Kom in beweging
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Lily Fraanje en Michael de Jong
Medewerking: Rainbow Pop Musicians, Catechesegroep
Lezingen: Jona 1 en Matteüs 5: 13-16
Liederen: Lied 218, Lied 225, Lied 80,; Lied339 g, Lied 830 en Lied 858
Collecten: Vrije Wijkcollecte,* Plaatselijke kerk, Catechese en Educatie**
Ontvangst: Leden van sectie 4
Kinderoppas: Er is oppas voor de kleine kinderen
Kinderdienst: Esther Sluis
Koffieschenken: Elly van Ingen en Riet Hogenbirk, Lily Fraanje en Joke de Witt
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Pieter Lastman,1621
Klik hier om de liturgie te downloaden

Bij de collecten
*Vrije wijkcollecte, Stichting leergeld Hilversum en Wijdemeren
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Ze staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen en biedt hun de mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hiermee wordt hun een springplank geboden, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
U kunt ook uw gift overmaken op rekening NL05 RABO 014 402 0424 t.n.v. Leergeld Hilversum Wijdemeren te Hilversum.

** Catechese en Educatie
Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren en zo verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. De theorie van veel trainingen wordt aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.