Johannes de Doper liet het ritueel van onderdompeling in de Jordaan gepaard gaan met waarschuwingen in heftige bewoordingen. Zijn woorden maken nog steeds indruk.

In deze dienst zal de kleine Auguste Codée worden gedoopt. Een klein aantal familieleden en vrienden van Kathelijne en Herbert mag bij de doop aanwezig zijn. Ook staan we stil bij de doop  van de dopelingen van het afgelopen jaar. Opnieuw worden hun doopkaarsen aangestoken.

Thema: De bijl aan de wortel van de boom
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Marja van Tol
Lezingen: Psalm 1, Lucas 3: 7-17 en 21-22
Liederen: Lied 274, Zingend Geloven 8-53, Lied 524: 1-2 en 4-5, Lied 354, Lied 344, Lied 782, Lied 416
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers onder leiding van Arno Rog
Collecten: Thermometer actie: Samen op Vakantie*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Bijzonderheden: Afbeelding: Lucas 3: 9, Jansje Bouwman
Klik hier om de liturgie te downloaden

Coronamaatregelen en kerkbezoek
U kunt de kerkdienst alleen online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Wekelijks online koffiedrinken na de kerkdienst
Met ingang van deze zondag en zo lang we elkaar niet ‘live’ kunnen ontmoeten, willen  we weer wekelijks na elke eredienst met elkaar online koffiedrinken. Om 11.30 uur bent u via de link https://spatial.chat/s/rgbkerk welkom in onze digitale kerkzaal. Even twee maal doorklikken en dan het wachtwoord invullen: SamenKoffiedrinkendec20.
We kunnen gezamenlijk napraten over de dienst, over de preek, maar het programma biedt ook de mogelijkheid om in groepjes apart te gaan zitten en met elkaar te praten over de ditjes en datjes van het moment. Komt u ook? Onze gastheer van deze zondag is Jan Herman baas, hij heet u graag van harte welkom!

Toelichting bij de collecten
*
‘Samen op vakantieweek’, Thermometeractie: In mei hopen we te vertrekken naar onze vakantiebestemming Landhuis IJsselvliedt in Gelderland, nabij Wezep en onder de rook van Zwolle.
De Samen op Vakantieweek is een bijzondere vakantieweek voor gemeenteleden van de Protestantse gemeente Hilversum. Wie niet meer zelfstandig op vakantie kan of extra voorzieningen  nodig heeft, kan er toch even uit. Persoonlijke zorg aan de gasten staat centraal. Hiervoor zorgt een grote groep vrijwilligers die zich tot in de kleinste details voor de gasten inzet zodat er veel te genieten en te beleven valt. Ds. Annemieke Parmentier gaat deze week ook weer mee. Er is ruimte voor ‘samen kerk zijn’ en persoonlijk pastoraal contact.
Op de zondagen 9, 23 en 30 januari wordt in de wijkgemeenten van de PgH een Thermometeractie gehouden voor bekostiging van deze week. Helpt u mee?
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie van de Regenboogkerk onder vermelding van ‘Thermometeractie SOV’.

Wilt u zich deze vakantieweek als vrijwilliger inzetten om er voor onze gasten een onvergetelijke week van te maken? Meldt u dan aan als vrijwilliger. We zoeken in het bijzonder mensen uit de  zorg. De vakantieweek is van 14 tot en met 21 mei 2022. U kunt zich aanmelden bij Helma Stuart: helmastuart8@gmail.com of via tel. 06-48927067.
Ook voor meer informatie over de vakantieweek kunt u bij Helma terecht.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Pastorale arbeid: Een bijdrage voor het pastorale werk in onze kerk kunt u overmaken naar NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.