De barmhartige Samaritaan is een begrip. Veel minder geldt dit voor de dankbare Samaritaan over wie we deze zondag lezen. Toch heeft ook hij ons veel te zeggen. Waar de barmhartige Samaritaan ons leert om ‘Heer, ontferm U!’ ter roepen voor de nood van de wereld, en vooral om zelf in beweging te komen, daar leert de dankbare Samaritaan ons om niet alleen te gaan en te doen, maar ook om stil te staan, bij alles wat wij ontvangen als uit Gods hand. Deze Samaritaan gaat ons voor in het Glorialied.

In deze dienst worden we genodigd aan de Maaltijd van de Heer.

Thema: De dankbare Samaritaan
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Hans Mol
Lezingen: 2 Koningen 5: 1-5, 9-19 en Lucas 17: 11-19
Liederen: Lied 218, Lied 301k, Psalm 113, Lied 350: 1, 3-6, Gezang 71, Lied 714, Lied 403d, Lied 704
Muziek: Arno Rog, orgel
Collecten: Noodhulp Pakistan*, Plaatselijke Kerk**, Maaltijdcollecte***
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Corien en Bras van Buren
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Lector: Mies Vogelsang
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Noodhulp Pakistan: Op 9 oktober vraagt het College van Diakenen uw royale gift voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. Zo krijgen 1700 gezinnen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee. Infectieziekten gaan nu hun tol eisen, met name diarree en malaria. Help Kerk in Actie Helpen!
Stort uw bijdrage op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Noodhulp Pakistan’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Maaltijdcollecte: De Diaconie is de bewaker van de Maaltijdcollecte voor Stichting Laleaua in Roemenië, een kleinschalige organisatie die kinderen van zigeuners uit Tarnaveni in Roemenië steunt via diverse programma’s. Kijk voor een filmpje op https://youtu.be/WrRnT70_UhY.
U kunt een bijdrage overmaken op NL89RABO 0373722478 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Maaltijdcollecte Laleaua’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.