Uitziend naar de komst van het koningskind lezen we over één van Jezus’ voorvaderen, die Mattheüs aan het begin van zijn evangelie noemt: koning David, aan wie door de Eeuwige een belofte wordt gedaan.

Op deze blijde, roze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer, deze keer in een kring. Wie dit bezwaarlijk vindt kan de maaltijd op zijn of haar plaats uitgereikt krijgen. In de dienst zal duidelijk uitgelegd worden wat de bedoeling is.

Thema: De belofte aan David
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Eva Koopmans- Koffeman en Liesbeth Wouters
Liederen: Lied 461: 1-4, Lied 463, Psalm 72a, Lied 446, Lied 453: 1-3 en 5, ‘Die naar menselijke gewoonte’, Lied 377, Gezang 125: 1-3
Muziek: Cantorij o.l.v. Arno Rog
Collecten: Thermometeractie, Plaatselijke kerk, Maaltijdcollecte*
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Carina Dam en Esther Sluis-Thiescheffer
Tienerdienst: Reind van Olst en Saskia Baas
Koffieschenken: Wilma Booij en Corry van Maanen, Joke en Jim van Geene
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Tijdens de kerkdiensten is er oppas voor de kleine kinderen. Afbeelding: Davidster, glas in lood
Klik hier om de liturgie te downloaden