Zondag Judica, 29 maart 2020
Gevoelens van verlatenheid zijn onlosmakelijk met het kruis van Christus verbonden.
Velen hebben zich afgevraagd: heeft God Jezus aan het kruis werkelijk verlaten? Of bidt Jezus een psalm die weliswaar begint met gevoelens van Godverlatenheid, maar die uitloopt op Godsvertrouwen? Het zijn geen vragen voor snelle antwoorden. Wel mag ieder die zich van God en de mensen verlaten kan voelen, beseffen Jezus nabij te zijn, ook, misschien wel juist, in deze verwarrende tijd.
Thema: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Lezingen: Job 19, Openbaring 6: 9-11 en Matteüs 27: 45-47
Liederen: Psalm 22: 1 en 2, Lied 301c, Lied 547: 1, 2 en 3, Zeven woorden van het kruis, Lied 850, Psalm 22:11, Lied 547: 4, 5 en 6 en Lied 581
Collecten: Kerk in Actie: werelddiaconaat*
Bijzonderheden: Afbeelding: M. Chagall, De Witte Kruisiging
Klik hier om de liturgie te downloaden
Vier mee met beeld via internet
Nu we als gemeente niet in ons gebouw bij elkaar kunnen komen bent u van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.

Instructie: Door op bovenstaande link te klikken, komt u op onze pagina bij Kerkdienstgemist en ziet u (vanaf een half uur voor aanvang van de dienst) een grote afbeelding met ‘Nu live’. Als u op het driehoekje klikt wordt de verbinding gemaakt. Als u rechts onderin dat beeld op het vierkantje klikt krijgt u vol beeld.

De diensten die via het internet voorlopig voor alle gemeenteleden toegankelijk zijn, zullen steeds na een week verwijderd worden.

Graag u reactie
We zijn heel benieuwd hoe u deze manier van vieren ervaart. Laat uw reactie achter via het contactformulier op onze site. Ook als uw vragen heeft of als er technische problemen zijn!

Kinderdienst
Kinderen kunnen de kinderdienst volgen via de volgende lijnen: https://meet.jit.si/kinderdienstrgb;  wachtwoord: kruiswoorden, of als je stil wil starten (je microfoon staat dan op mute aan het begin): https://meet.jit.si/kinderdienstrgb#config.startSilent=true. Deze lijnen staan zondag vanaf 9.30 uur open zodat je kunt testen voordat de kerkdienst begint.
Hoe je een papieren bloem kan maken vind je onder deze link.

Tienerdienst
Er is een virtuele bovenwijkse tienerdienst in de Morgenster: https://meet.jit.si/tienerdienst; wachtwoord: Morgenster

Toelichting bij de collecte
* Kerk in Actie ‘straatmeisjes in Ghana’
Ghana is een West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. Het bestaan in het droge noorden is hard, het onderwijs is niet altijd goed en jongeren hebben weinig kans op werk. Veel jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen op straat werken en leven. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht vanaf 14 jaar. Een team van docenten en sociaal werkers begeleidt de meisjes intensief. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, sieraden maken of het kappersvak en worden een hechte groep, die elkaar ook na de opleiding tot steun is. U kunt dit werk steunen door uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. straatmeisjes Ghana of hier online doneren. Hartelijk dank!