Welkom in de Regenboogkerk Hilversum

Welkom in de Regenboogkerk Hilversum

Welkom in de Regenboogkerk Hilversum

Ons gebouw in het centrum van Hilversum heeft geen muren maar is gemaakt uit transparante glazen elementen. De gedachte is dat wij ons niet afsluiten van de mensen om ons heen, maar dat we ons juist met onze omgeving verbonden willen voelen.

Als Regenboogkerkgemeente willen we dat iedereen zich thuis kan voelen, zonder vooroordeel en van harte.  

Iedere zondag komen we bij elkaar om ons te laten inspireren door de woorden uit de Bijbel, God lof te zingen en te bidden voor de wereld. Maar zeker ook om elkaar te ontmoeten.

En zoals u op deze site kunt zien doen we veel meer, we zijn een actieve kerkgemeente en nodigen u dan ook van harte uit om mee te doen!

Komende kerkdienst

Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Het slot van het boek Ruth vertelt van een troostrijke geboorte. Na alle verdriet van vluchtelingen vanwege hongersnood, de dood en een ernstige armoedeval, is er een nieuw begin. De arme vreemdelinge Ruth krijgt samen met de rijke landeigenaar Boaz een kind. Maar de buurvrouwen zeggen: “Noömi heeft een zoon gekregen”.

Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Het slot van het boek Ruth vertelt van een troostrijke geboorte. Na alle verdriet van vluchtelingen vanwege hongersnood, de dood en een ernstige armoedeval, is er een nieuw begin. De arme vreemdelinge Ruth krijgt samen met de rijke landeigenaar Boaz een kind. Maar de buurvrouwen zeggen: “Noömi heeft een zoon gekregen”.

Voorganger: Jurjen Zeilstra
Thema: Obed. “Noömi heeft een zoon gekregen”

Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Het slot van het boek Ruth vertelt van een troostrijke geboorte. Na alle verdriet van vluchtelingen vanwege hongersnood, de dood en een ernstige armoedeval, is er een nieuw begin. De arme vreemdelinge Ruth krijgt samen met de rijke landeigenaar Boaz een kind. Maar de buurvrouwen zeggen: “Noömi heeft een zoon gekregen”.

Lees meer

Recente berichten

Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Op woensdag 11 december is er een sfeervolle avond in wijkcentrum De Koepel. Komt u ook om samen met hulpverleners en andere belangstellenden het Alzheimer-café-jaar af te sluiten?

Lees meer
Amnesty International ‘Write for Rights’

Amnesty International ‘Write for Rights’

U kunt weer schrijven op zaterdag 7 december van 11.00 – 17.00 uur in de Bibliotheek aan de ‘s Gravelandseweg en op dinsdag 10 december van 17.00 – 20.00 uur in Filmtheater Hilversum.
Zondag 15 december vindt in de hal van de Regenboogkerk weer de verkoop van kaarten en kaarsen plaats.

Lees meer
Wachten

Wachten

In de adventsoverweging van ds. Heleen Weimar kunt u lezen dat de gelijkenis van de 5 dwaze en 5 wijze meisjes, die wachten op de komst van de bruidegom, past bij de tijd van advent. De meisjes lijken passief te wachten, maar zijn vol hoop en verwachting. Daarover gaat ook het gedicht van Vasalis: Eb

Lees meer
Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Op woensdag 11 december is er een sfeervolle avond in wijkcentrum De Koepel. Komt u ook om samen met hulpverleners en andere belangstellenden het Alzheimer-café-jaar af te sluiten?

Lees meer
Amnesty International ‘Write for Rights’

Amnesty International ‘Write for Rights’

U kunt weer schrijven op zaterdag 7 december van 11.00 – 17.00 uur in de Bibliotheek aan de ‘s Gravelandseweg en op dinsdag 10 december van 17.00 – 20.00 uur in Filmtheater Hilversum.
Zondag 15 december vindt in de hal van de Regenboogkerk weer de verkoop van kaarten en kaarsen plaats.

Lees meer
Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Op woensdag 11 december is er een sfeervolle avond in wijkcentrum De Koepel. Komt u ook om samen met hulpverleners en andere belangstellenden het Alzheimer-café-jaar af te sluiten?

Lees meer
Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Op woensdag 11 december is er een sfeervolle avond in wijkcentrum De Koepel. Komt u ook om samen met hulpverleners en andere belangstellenden het Alzheimer-café-jaar af te sluiten?

Lees meer
Wachten

Wachten

In de adventsoverweging van ds. Heleen Weimar kunt u lezen dat de gelijkenis van de 5 dwaze en 5 wijze meisjes, die wachten op de komst van de bruidegom, past bij de tijd van advent. De meisjes lijken passief te wachten, maar zijn vol hoop en verwachting. Daarover gaat ook het gedicht van Vasalis: Eb

Lees meer
Kids Kerst Concert: Samen muziek maken!

Kids Kerst Concert: Samen muziek maken!

Op donderdag 12 december is er een Kids Kerst Concert in de Bethlehemkerk. Het belooft een vrolijk kerstconcert te worden met bekende kerstliederen die worden uitgevoerd op gitaar en piano. U kunt een kaartje à €2,50 (graag contant) kopen op 1 en 8 december na de kerkdienst in de Bethlehemkerk bij Annette van Vliet.

Lees meer
Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Op woensdag 11 december is er een sfeervolle avond in wijkcentrum De Koepel. Komt u ook om samen met hulpverleners en andere belangstellenden het Alzheimer-café-jaar af te sluiten?

Lees meer
Wachten

Wachten

In de adventsoverweging van ds. Heleen Weimar kunt u lezen dat de gelijkenis van de 5 dwaze en 5 wijze meisjes, die wachten op de komst van de bruidegom, past bij de tijd van advent. De meisjes lijken passief te wachten, maar zijn vol hoop en verwachting. Daarover gaat ook het gedicht van Vasalis: Eb

Lees meer
Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Alzheimercafé: de kerst tegemoet

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Op woensdag 11 december is er een sfeervolle avond in wijkcentrum De Koepel. Komt u ook om samen met hulpverleners en andere belangstellenden het Alzheimer-café-jaar af te sluiten?

Lees meer
Amnesty International ‘Write for Rights’

Amnesty International ‘Write for Rights’

U kunt weer schrijven op zaterdag 7 december van 11.00 – 17.00 uur in de Bibliotheek aan de ‘s Gravelandseweg en op dinsdag 10 december van 17.00 – 20.00 uur in Filmtheater Hilversum.
Zondag 15 december vindt in de hal van de Regenboogkerk weer de verkoop van kaarten en kaarsen plaats.

Lees meer
Inpakken kerstattenties

Inpakken kerstattenties

Aan het eind van het jaar willen wij de senioren uit onze wijkgemeente weer een attentie voor de Kerst aanbieden. Donderdag 12 december gaan we deze inpakken. Komt u ook helpen? Meldt u aan bij Evelien Bouwmeester.

Lees meer
Help mee met de kerstmarkt op het Melkpad!

Help mee met de kerstmarkt op het Melkpad!

Op 24 december zijn er weer kinderkerstvieringen in de St. Vitus aan het Melkpad, georganiseerd door de Regenboogkerk en de Oud-Katholieke St. Vitusparochie. Vanaf 16.00 uur is er een gezellige kerstmarkt met een levende kerststal. Bij diverse activiteiten is nog hulp nodig. Doe ook mee! Meldt u aan, graag uiterlijk vrijdag 13 december.

Lees meer
Amnesty International ‘Write for Rights’

Amnesty International ‘Write for Rights’

U kunt weer schrijven op zaterdag 7 december van 11.00 – 17.00 uur in de Bibliotheek aan de ‘s Gravelandseweg en op dinsdag 10 december van 17.00 – 20.00 uur in Filmtheater Hilversum.
Zondag 15 december vindt in de hal van de Regenboogkerk weer de verkoop van kaarten en kaarsen plaats.

Lees meer
Inpakken kerstattenties

Inpakken kerstattenties

Aan het eind van het jaar willen wij de senioren uit onze wijkgemeente weer een attentie voor de Kerst aanbieden. Donderdag 12 december gaan we deze inpakken. Komt u ook helpen? Meldt u aan bij Evelien Bouwmeester.

Lees meer
Amnesty International ‘Write for Rights’

Amnesty International ‘Write for Rights’

U kunt weer schrijven op zaterdag 7 december van 11.00 – 17.00 uur in de Bibliotheek aan de ‘s Gravelandseweg en op dinsdag 10 december van 17.00 – 20.00 uur in Filmtheater Hilversum.
Zondag 15 december vindt in de hal van de Regenboogkerk weer de verkoop van kaarten en kaarsen plaats.

Lees meer
Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Het slot van het boek Ruth vertelt van een troostrijke geboorte. Na alle verdriet van vluchtelingen vanwege hongersnood, de dood en een ernstige armoedeval, is er een nieuw begin. De arme vreemdelinge Ruth krijgt samen met de rijke landeigenaar Boaz een kind. Maar de buurvrouwen zeggen: “Noömi heeft een zoon gekregen”.

Lees meer
Zondag 1 december, eerste advent

Zondag 1 december, eerste advent

‘Volg de ster’, is het grote thema van de Regenboogkerk in de tijd van advent en de zondagen na kerstfeest. Aan de hand van verschillende figuren uit het Oude Testament wordt de betekenis van Jezus duidelijk. Het is een spoor in de tijd dat uitkomt bij de mens die Gods liefde zo moedig laat zien, dat hij de Zoon van God mag heten. Vertrouwen voor de toekomst wordt gegeven.

Lees meer
Zondag 24 november, Voleinding

Zondag 24 november, Voleinding

Na de zeven Ik ben-woorden uit het evangelie van Johannes klinkt op deze Voleindingszondag een Ik ben-woord uit de Openbaring van Johannes: “Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde”. Daarbij lezen we het verhaal van het brandende braambos, waar God aan Mozes zijn naam noemt, Ik ben ‘Ik zal er zijn’. Binnen de omarming van deze Naam noemen we de namen van wie het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook worden we genodigd aan de Maaltijd van de Heer.

Lees meer
Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Het slot van het boek Ruth vertelt van een troostrijke geboorte. Na alle verdriet van vluchtelingen vanwege hongersnood, de dood en een ernstige armoedeval, is er een nieuw begin. De arme vreemdelinge Ruth krijgt samen met de rijke landeigenaar Boaz een kind. Maar de buurvrouwen zeggen: “Noömi heeft een zoon gekregen”.

Lees meer
Zondag 1 december, eerste advent

Zondag 1 december, eerste advent

‘Volg de ster’, is het grote thema van de Regenboogkerk in de tijd van advent en de zondagen na kerstfeest. Aan de hand van verschillende figuren uit het Oude Testament wordt de betekenis van Jezus duidelijk. Het is een spoor in de tijd dat uitkomt bij de mens die Gods liefde zo moedig laat zien, dat hij de Zoon van God mag heten. Vertrouwen voor de toekomst wordt gegeven.

Lees meer
Zondag 24 november, Voleinding

Zondag 24 november, Voleinding

Na de zeven Ik ben-woorden uit het evangelie van Johannes klinkt op deze Voleindingszondag een Ik ben-woord uit de Openbaring van Johannes: “Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde”. Daarbij lezen we het verhaal van het brandende braambos, waar God aan Mozes zijn naam noemt, Ik ben ‘Ik zal er zijn’. Binnen de omarming van deze Naam noemen we de namen van wie het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook worden we genodigd aan de Maaltijd van de Heer.

Lees meer
Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Het slot van het boek Ruth vertelt van een troostrijke geboorte. Na alle verdriet van vluchtelingen vanwege hongersnood, de dood en een ernstige armoedeval, is er een nieuw begin. De arme vreemdelinge Ruth krijgt samen met de rijke landeigenaar Boaz een kind. Maar de buurvrouwen zeggen: “Noömi heeft een zoon gekregen”.

Lees meer
Nieuwe expositie

Nieuwe expositie

Van 10 november tot 21 januari 2020 worden in de Regenboogkerk kunstwerken tentoongesteld van cliënten van Sherpa.
Schilderijen en keramiek laten ons genieten van een grote variatie in vormgeving, kleurgebruik en gebruikte technieken.

Lees meer
Expo 87

Expo 87

Expo 87 in de Regenboogkerk: aan de wand schilderijen en in de vitrine ruimtelijk werk van Hans Almekinders.

Lees meer
Nieuwe expositie

Nieuwe expositie

Van 10 november tot 21 januari 2020 worden in de Regenboogkerk kunstwerken tentoongesteld van cliënten van Sherpa.
Schilderijen en keramiek laten ons genieten van een grote variatie in vormgeving, kleurgebruik en gebruikte technieken.

Lees meer
Expo 87

Expo 87

Expo 87 in de Regenboogkerk: aan de wand schilderijen en in de vitrine ruimtelijk werk van Hans Almekinders.

Lees meer
Nieuwe expositie

Nieuwe expositie

Van 10 november tot 21 januari 2020 worden in de Regenboogkerk kunstwerken tentoongesteld van cliënten van Sherpa.
Schilderijen en keramiek laten ons genieten van een grote variatie in vormgeving, kleurgebruik en gebruikte technieken.

Lees meer

Deze website is gemaakt door ZUOO