Welkom in de Regenboogkerk Hilversum

Welkom in de Regenboogkerk Hilversum

Welkom in de Regenboogkerk Hilversum

Ons gebouw in het centrum van Hilversum heeft geen muren maar is gemaakt uit transparante glazen elementen. De gedachte is dat wij ons niet afsluiten van de mensen om ons heen, maar dat we ons juist met onze omgeving verbonden willen voelen.

Als Regenboogkerkgemeente willen we dat iedereen zich thuis kan voelen, zonder vooroordeel en van harte.

Iedere zondag komen we in het gebouw of via een beeldverbinding bij elkaar om ons te laten inspireren door de woorden uit de Bijbel, God lof te zingen en te bidden voor de wereld. Maar zeker ook om elkaar te ontmoeten. 

En zoals u op deze site kunt zien doen we veel meer, we zijn een actieve kerkgemeente en nodigen u dan ook van harte uit om mee te doen!

Zondag Trinitatis, 4 juni

Op de ‘zondag van de ‘Drie-eenheid’ lezen we het allerlaatste stukje van het Matteüsevangelie. Bij Matteüs zijn de verhalen na het ontdekken van het lege graf opvallend kort: een paar verzen nog maar. De leerlingen gaan terug naar Galilea, naar de berg die Jezus hen vooraf heeft aangeduid. De opstanding wordt door sommigen nog in twijfel getrokken, zij beweren dat Jezus’ lichaam gestolen is. Maar de leerlingen zien hem niettemin en hij belooft: “Ik zal met jullie zijn, alle dagen tot aan de voltooiing der wereld”. Famous last words! Maar hoe dan? De God, die zich aan Mozes openbaart als ongrijpbare God doet al een suggestie: God is Geest, zijn Woord is in Geest gevat.

We vieren de Maaltijd van de Heer onder aanroeping van die Geest.

Zondag Trinitatis, 4 juni

Zondag Trinitatis, 4 juni

Op de ‘zondag van de ‘Drie-eenheid’ lezen we het allerlaatste stukje van het Matteüsevangelie. Bij Matteüs zijn de verhalen na het ontdekken van het lege graf opvallend kort: een paar verzen nog maar. De leerlingen gaan terug naar Galilea, naar de berg die Jezus hen vooraf heeft aangeduid. De opstanding wordt door sommigen nog in twijfel getrokken, zij beweren dat Jezus’ lichaam gestolen is. Maar de leerlingen zien hem niettemin en hij belooft: “Ik zal met jullie zijn, alle dagen tot aan de voltooiing der wereld”. Famous last words! Maar hoe dan? De God, die zich aan Mozes openbaart als ongrijpbare God doet al een suggestie: God is Geest, zijn Woord is in Geest gevat.

We vieren de Maaltijd van de Heer onder aanroeping van die Geest.

Voorganger: ds. Oane Reitsma
Thema: Alle dagen…

Zondag Trinitatis, 4 juni

Op de ‘zondag van de ‘Drie-eenheid’ lezen we het allerlaatste stukje van het Matteüsevangelie. Bij Matteüs zijn de verhalen na het ontdekken van het lege graf opvallend kort: een paar verzen nog maar. De leerlingen gaan terug naar Galilea, naar de berg die Jezus hen vooraf heeft aangeduid. De opstanding wordt door sommigen nog in twijfel getrokken, zij beweren dat Jezus’ lichaam gestolen is. Maar de leerlingen zien hem niettemin en hij belooft: “Ik zal met jullie zijn, alle dagen tot aan de voltooiing der wereld”. Famous last words! Maar hoe dan? De God, die zich aan Mozes openbaart als ongrijpbare God doet al een suggestie: God is Geest, zijn Woord is in Geest gevat.

We vieren de Maaltijd van de Heer onder aanroeping van die Geest.

Lees meer

Recente berichten

Vele talen in jongerendienst

Vele talen in jongerendienst

Een toren van Babel, spraakverwarring, liederen uit het liedboek in zeven vreemde talen, stellingen waarover nagedacht moest worden… In de jongerendienst op 28 juni vierden we het Pinksterfeest, het feest van de verstaanbare taal die Gods Geest ons leert spreken en die mensen met elkaar verbindt. Bekijk de foto’s.

Lees meer
Zing mee met ‘Psalmen anders’

Zing mee met ‘Psalmen anders’

Op vrijdagavond 16 juni bent u van harte welkom op een breed-protestantse muzikale avond. U kunt meezingen met psalmen uit de aanvullende bundel bij het liedboek: Psalmen anders, ondersteund door een ad hoc-koor gevormd door zangers uit de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk.

Lees meer
Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Zing je graag de liederen van Huub Oosterhuis? Kom dan naar de samenzangavond op 9 juni in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam of op 16 juni in de Grote Kerk in Apeldoorn. Reserveer een ticket!

Lees meer
Kerkbrink café live

Kerkbrink café live

Op vrijdagavond 2 juni gaan we met de predikanten van de PgH in gesprek over het jaarthema. We blikken samen terug op het afgelopen seizoen en kijken alvast vooruit naar het nieuwe jaarthema ‘Ga mee!’

Lees meer
Vele talen in jongerendienst

Vele talen in jongerendienst

Een toren van Babel, spraakverwarring, liederen uit het liedboek in zeven vreemde talen, stellingen waarover nagedacht moest worden… In de jongerendienst op 28 juni vierden we het Pinksterfeest, het feest van de verstaanbare taal die Gods Geest ons leert spreken en die mensen met elkaar verbindt. Bekijk de foto’s.

Lees meer
Zing mee met ‘Psalmen anders’

Zing mee met ‘Psalmen anders’

Op vrijdagavond 16 juni bent u van harte welkom op een breed-protestantse muzikale avond. U kunt meezingen met psalmen uit de aanvullende bundel bij het liedboek: Psalmen anders, ondersteund door een ad hoc-koor gevormd door zangers uit de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk.

Lees meer
Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Zing je graag de liederen van Huub Oosterhuis? Kom dan naar de samenzangavond op 9 juni in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam of op 16 juni in de Grote Kerk in Apeldoorn. Reserveer een ticket!

Lees meer
Kerkbrink café live

Kerkbrink café live

Op vrijdagavond 2 juni gaan we met de predikanten van de PgH in gesprek over het jaarthema. We blikken samen terug op het afgelopen seizoen en kijken alvast vooruit naar het nieuwe jaarthema ‘Ga mee!’

Lees meer
Vele talen in jongerendienst

Vele talen in jongerendienst

Een toren van Babel, spraakverwarring, liederen uit het liedboek in zeven vreemde talen, stellingen waarover nagedacht moest worden… In de jongerendienst op 28 juni vierden we het Pinksterfeest, het feest van de verstaanbare taal die Gods Geest ons leert spreken en die mensen met elkaar verbindt. Bekijk de foto’s.

Lees meer
Zing mee met ‘Psalmen anders’

Zing mee met ‘Psalmen anders’

Op vrijdagavond 16 juni bent u van harte welkom op een breed-protestantse muzikale avond. U kunt meezingen met psalmen uit de aanvullende bundel bij het liedboek: Psalmen anders, ondersteund door een ad hoc-koor gevormd door zangers uit de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk.

Lees meer
Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Zing je graag de liederen van Huub Oosterhuis? Kom dan naar de samenzangavond op 9 juni in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam of op 16 juni in de Grote Kerk in Apeldoorn. Reserveer een ticket!

Lees meer
Kerkbrink café live

Kerkbrink café live

Op vrijdagavond 2 juni gaan we met de predikanten van de PgH in gesprek over het jaarthema. We blikken samen terug op het afgelopen seizoen en kijken alvast vooruit naar het nieuwe jaarthema ‘Ga mee!’

Lees meer
Vele talen in jongerendienst

Vele talen in jongerendienst

Een toren van Babel, spraakverwarring, liederen uit het liedboek in zeven vreemde talen, stellingen waarover nagedacht moest worden… In de jongerendienst op 28 juni vierden we het Pinksterfeest, het feest van de verstaanbare taal die Gods Geest ons leert spreken en die mensen met elkaar verbindt. Bekijk de foto’s.

Lees meer
Zing mee met ‘Psalmen anders’

Zing mee met ‘Psalmen anders’

Op vrijdagavond 16 juni bent u van harte welkom op een breed-protestantse muzikale avond. U kunt meezingen met psalmen uit de aanvullende bundel bij het liedboek: Psalmen anders, ondersteund door een ad hoc-koor gevormd door zangers uit de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk.

Lees meer
Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Zing je graag de liederen van Huub Oosterhuis? Kom dan naar de samenzangavond op 9 juni in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam of op 16 juni in de Grote Kerk in Apeldoorn. Reserveer een ticket!

Lees meer
Kerkbrink café live

Kerkbrink café live

Op vrijdagavond 2 juni gaan we met de predikanten van de PgH in gesprek over het jaarthema. We blikken samen terug op het afgelopen seizoen en kijken alvast vooruit naar het nieuwe jaarthema ‘Ga mee!’

Lees meer
Vele talen in jongerendienst

Vele talen in jongerendienst

Een toren van Babel, spraakverwarring, liederen uit het liedboek in zeven vreemde talen, stellingen waarover nagedacht moest worden… In de jongerendienst op 28 juni vierden we het Pinksterfeest, het feest van de verstaanbare taal die Gods Geest ons leert spreken en die mensen met elkaar verbindt. Bekijk de foto’s.

Lees meer
Zing mee met ‘Psalmen anders’

Zing mee met ‘Psalmen anders’

Op vrijdagavond 16 juni bent u van harte welkom op een breed-protestantse muzikale avond. U kunt meezingen met psalmen uit de aanvullende bundel bij het liedboek: Psalmen anders, ondersteund door een ad hoc-koor gevormd door zangers uit de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk.

Lees meer
Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Zing je graag de liederen van Huub Oosterhuis? Kom dan naar de samenzangavond op 9 juni in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam of op 16 juni in de Grote Kerk in Apeldoorn. Reserveer een ticket!

Lees meer
Kerkbrink café live

Kerkbrink café live

Op vrijdagavond 2 juni gaan we met de predikanten van de PgH in gesprek over het jaarthema. We blikken samen terug op het afgelopen seizoen en kijken alvast vooruit naar het nieuwe jaarthema ‘Ga mee!’

Lees meer
Vele talen in jongerendienst

Vele talen in jongerendienst

Een toren van Babel, spraakverwarring, liederen uit het liedboek in zeven vreemde talen, stellingen waarover nagedacht moest worden… In de jongerendienst op 28 juni vierden we het Pinksterfeest, het feest van de verstaanbare taal die Gods Geest ons leert spreken en die mensen met elkaar verbindt. Bekijk de foto’s.

Lees meer
Zing mee met ‘Psalmen anders’

Zing mee met ‘Psalmen anders’

Op vrijdagavond 16 juni bent u van harte welkom op een breed-protestantse muzikale avond. U kunt meezingen met psalmen uit de aanvullende bundel bij het liedboek: Psalmen anders, ondersteund door een ad hoc-koor gevormd door zangers uit de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk.

Lees meer
Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Samenzangavond liederen Huub Oosterhuis

Zing je graag de liederen van Huub Oosterhuis? Kom dan naar de samenzangavond op 9 juni in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam of op 16 juni in de Grote Kerk in Apeldoorn. Reserveer een ticket!

Lees meer
Kerkbrink café live

Kerkbrink café live

Op vrijdagavond 2 juni gaan we met de predikanten van de PgH in gesprek over het jaarthema. We blikken samen terug op het afgelopen seizoen en kijken alvast vooruit naar het nieuwe jaarthema ‘Ga mee!’

Lees meer
Ontmoetingsavond

Ontmoetingsavond

Een avond vol ontmoeting, verbinding, muziek, kennismaking en verdieping. Op woensdag 23 november is er een ontmoetingsavond met als thema ‘Verbinding’. Iedereen is van harte welkom!! Geef u wel even op.

Lees meer
Zangavond met liederen van Frits Mehrtens

Zangavond met liederen van Frits Mehrtens

Dit jaar is het honderdste geboortejaar van de kerkmusicus Frits Mehrtens. Tijdens een zangavond op donderdag 29 september staan wij stil bij diverse geliefde liederen waarvan hij de melodieën schreef. Medewerking verlenen Wim Kloppenburg, Heleen Weimar en een zanggroep onder leiding van Arno Rog.

Lees meer
Uitnodiging sectiebijeenkomst

Uitnodiging sectiebijeenkomst

Alle gemeenteleden die bij sectie 1 en 2 horen worden van harte uitgenodigd voor een informele ontmoeting op 4 september met andere gemeenteleden en medewerkers uit de sectie.

Lees meer
Ontmoetingsavond

Ontmoetingsavond

Een avond vol ontmoeting, verbinding, muziek, kennismaking en verdieping. Op woensdag 23 november is er een ontmoetingsavond met als thema ‘Verbinding’. Iedereen is van harte welkom!! Geef u wel even op.

Lees meer
Zangavond met liederen van Frits Mehrtens

Zangavond met liederen van Frits Mehrtens

Dit jaar is het honderdste geboortejaar van de kerkmusicus Frits Mehrtens. Tijdens een zangavond op donderdag 29 september staan wij stil bij diverse geliefde liederen waarvan hij de melodieën schreef. Medewerking verlenen Wim Kloppenburg, Heleen Weimar en een zanggroep onder leiding van Arno Rog.

Lees meer
Ontmoetingsavond

Ontmoetingsavond

Een avond vol ontmoeting, verbinding, muziek, kennismaking en verdieping. Op woensdag 23 november is er een ontmoetingsavond met als thema ‘Verbinding’. Iedereen is van harte welkom!! Geef u wel even op.

Lees meer
Zondag Trinitatis, 4 juni

Zondag Trinitatis, 4 juni

Op de ‘zondag van de ‘Drie-eenheid’ lezen we het allerlaatste stukje van het Matteüsevangelie. Bij Matteüs zijn de verhalen na het ontdekken van het lege graf opvallend kort: een paar verzen nog maar. De leerlingen gaan terug naar Galilea, naar de berg die Jezus hen vooraf heeft aangeduid. De opstanding wordt door sommigen nog in twijfel getrokken, zij beweren dat Jezus’ lichaam gestolen is. Maar de leerlingen zien hem niettemin en hij belooft: “Ik zal met jullie zijn, alle dagen tot aan de voltooiing der wereld”. Famous last words! Maar hoe dan? De God, die zich aan Mozes openbaart als ongrijpbare God doet al een suggestie: God is Geest, zijn Woord is in Geest gevat.

We vieren de Maaltijd van de Heer onder aanroeping van die Geest.

Lees meer
Pinksteren, zondag 28 mei

Pinksteren, zondag 28 mei

Deze Pinksterdienst is voorbereid door de jongeren en leiding van de bovenwijkse catechesegroep van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk. Het is de laatste dienst in de serie bij het jaarthema Verbonden.

Pinksteren (het joodse feest van de verbondssluiting op de Sinaï) is het feest van de verstaanbare taal, die Gods Geest ons leert te spreken en die mensen met elkaar verbindt. Daarom zingen we in deze viering liederen in zeven vreemde talen – én in het Nederlands – die overigens alle in het Liedboek staan!

Lees meer
Zondag Trinitatis, 4 juni

Zondag Trinitatis, 4 juni

Op de ‘zondag van de ‘Drie-eenheid’ lezen we het allerlaatste stukje van het Matteüsevangelie. Bij Matteüs zijn de verhalen na het ontdekken van het lege graf opvallend kort: een paar verzen nog maar. De leerlingen gaan terug naar Galilea, naar de berg die Jezus hen vooraf heeft aangeduid. De opstanding wordt door sommigen nog in twijfel getrokken, zij beweren dat Jezus’ lichaam gestolen is. Maar de leerlingen zien hem niettemin en hij belooft: “Ik zal met jullie zijn, alle dagen tot aan de voltooiing der wereld”. Famous last words! Maar hoe dan? De God, die zich aan Mozes openbaart als ongrijpbare God doet al een suggestie: God is Geest, zijn Woord is in Geest gevat.

We vieren de Maaltijd van de Heer onder aanroeping van die Geest.

Lees meer
Pinksteren, zondag 28 mei

Pinksteren, zondag 28 mei

Deze Pinksterdienst is voorbereid door de jongeren en leiding van de bovenwijkse catechesegroep van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk. Het is de laatste dienst in de serie bij het jaarthema Verbonden.

Pinksteren (het joodse feest van de verbondssluiting op de Sinaï) is het feest van de verstaanbare taal, die Gods Geest ons leert te spreken en die mensen met elkaar verbindt. Daarom zingen we in deze viering liederen in zeven vreemde talen – én in het Nederlands – die overigens alle in het Liedboek staan!

Lees meer
Zondag Trinitatis, 4 juni

Zondag Trinitatis, 4 juni

Op de ‘zondag van de ‘Drie-eenheid’ lezen we het allerlaatste stukje van het Matteüsevangelie. Bij Matteüs zijn de verhalen na het ontdekken van het lege graf opvallend kort: een paar verzen nog maar. De leerlingen gaan terug naar Galilea, naar de berg die Jezus hen vooraf heeft aangeduid. De opstanding wordt door sommigen nog in twijfel getrokken, zij beweren dat Jezus’ lichaam gestolen is. Maar de leerlingen zien hem niettemin en hij belooft: “Ik zal met jullie zijn, alle dagen tot aan de voltooiing der wereld”. Famous last words! Maar hoe dan? De God, die zich aan Mozes openbaart als ongrijpbare God doet al een suggestie: God is Geest, zijn Woord is in Geest gevat.

We vieren de Maaltijd van de Heer onder aanroeping van die Geest.

Lees meer
Pinksteren, zondag 28 mei

Pinksteren, zondag 28 mei

Deze Pinksterdienst is voorbereid door de jongeren en leiding van de bovenwijkse catechesegroep van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk. Het is de laatste dienst in de serie bij het jaarthema Verbonden.

Pinksteren (het joodse feest van de verbondssluiting op de Sinaï) is het feest van de verstaanbare taal, die Gods Geest ons leert te spreken en die mensen met elkaar verbindt. Daarom zingen we in deze viering liederen in zeven vreemde talen – én in het Nederlands – die overigens alle in het Liedboek staan!

Lees meer
Opening nieuwe expositie

Opening nieuwe expositie

Op 21 mei wordt in de Regenboogkerk een nieuwe expositie geopend met foto’s van Maramy Alsalahi. Haar werk wordt gekenmerkt door elementen vanuit haar cultuur, zij is afkomstig uit Jemen, en een bijzondere lichtinval. De expositie loopt tot 20 augustus 2023.

Lees meer
Rob Westhuis neemt afscheid van expositiecommissie

Rob Westhuis neemt afscheid van expositiecommissie

Na 9 jaar heeft Rob Westhuis afscheid genomen als voorzitter van de expositiecommissie. Rob was een gedreven voorzitter met oog en liefde voor kunst en met een combinatie van een helicopterview en aandacht voor details. De expositiecommissie gaat hem missen en zal zijn werk zo goed mogelijk voortzetten!

Lees meer
Opening nieuwe expositie

Opening nieuwe expositie

Op 21 mei wordt in de Regenboogkerk een nieuwe expositie geopend met foto’s van Maramy Alsalahi. Haar werk wordt gekenmerkt door elementen vanuit haar cultuur, zij is afkomstig uit Jemen, en een bijzondere lichtinval. De expositie loopt tot 20 augustus 2023.

Lees meer
Rob Westhuis neemt afscheid van expositiecommissie

Rob Westhuis neemt afscheid van expositiecommissie

Na 9 jaar heeft Rob Westhuis afscheid genomen als voorzitter van de expositiecommissie. Rob was een gedreven voorzitter met oog en liefde voor kunst en met een combinatie van een helicopterview en aandacht voor details. De expositiecommissie gaat hem missen en zal zijn werk zo goed mogelijk voortzetten!

Lees meer
Opening nieuwe expositie

Opening nieuwe expositie

Op 21 mei wordt in de Regenboogkerk een nieuwe expositie geopend met foto’s van Maramy Alsalahi. Haar werk wordt gekenmerkt door elementen vanuit haar cultuur, zij is afkomstig uit Jemen, en een bijzondere lichtinval. De expositie loopt tot 20 augustus 2023.

Lees meer