Welkom in de Regenboogkerk Hilversum

Welkom in de Regenboogkerk Hilversum

Welkom in de Regenboogkerk Hilversum

Ons gebouw in het centrum van Hilversum heeft geen muren maar is gemaakt uit transparante glazen elementen. De gedachte is dat wij ons niet afsluiten van de mensen om ons heen, maar dat we ons juist met onze omgeving verbonden willen voelen.
Als Regenboogkerkgemeente willen we dat iedereen zich thuis kan voelen, zonder vooroordeel en van harte.

Iedere zondag komen we in het gebouw of via een beeldverbinding bij elkaar om ons te laten inspireren door de woorden uit de Bijbel, God lof te zingen en te bidden voor de wereld. Maar zeker ook om elkaar te ontmoeten.

En zoals u op deze site kunt zien doen we veel meer, we zijn een actieve kerkgemeente en nodigen u dan ook van harte uit om mee te doen!

Versoepelingen ten aanzien van kerkbezoek
– Het aantal kerkbezoekers is verhoogd naar 60 personen, de anderhalve meter afstand blijft echter nog gehandhaafd. Wilt u de eredienst bezoeken, dan kunt u een plaats reserveren via https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u moeite met het reserveringssysteem, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!
– de mondkapjes in de kerk zijn niet meer verplicht, behalve op die plaatsen en op die momenten dat de anderhalve meter afstand in het geding komt. Kerkbezoekers kunnen natuurlijk altijd er voor kiezen wél een mondkapje te dragen!
– Alle liederen kunnen weer meegezongen worden, maar wel op praatniveau. Nog geen gezang dus door gemeenteleden uit volle borst. Ondersteuning van enkele zangers blijft gewenst.

Leest u vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck! Beantwoord u één van de vragen met ja, blijft u dan alstublieft thuis!
Leest u vooraf ook de regels die in het kerkgebouw gelden t.a.v. plaats-toewijzing, hygiëne, toiletbezoek, garderobe etc.

De kerkdiensten zijn online te volgen via ‘Kijk en luister mee’.

Zondag 25 juli

De eerste volgelingen van Jezus groeien door de Heilige Geest uit tot een levendige en dynamische gemeente. Eensgezind komt de gemeenschap samen, ze bidt met een vurig vertrouwen op God en ze is bereid grote offers te brengen voor behoeftige mensen. Te midden van al die harmonie klinkt echter plotseling een dissonant. Bedrog!

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Zondag 25 juli

Zondag 25 juli

De eerste volgelingen van Jezus groeien door de Heilige Geest uit tot een levendige en dynamische gemeente. Eensgezind komt de gemeenschap samen, ze bidt met een vurig vertrouwen op God en ze is bereid grote offers te brengen voor behoeftige mensen. Te midden van al die harmonie klinkt echter plotseling een dissonant. Bedrog!

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Voorganger: Ds. Willem Nijsse
Thema: Schijn bedriegt

Zondag 25 juli

De eerste volgelingen van Jezus groeien door de Heilige Geest uit tot een levendige en dynamische gemeente. Eensgezind komt de gemeenschap samen, ze bidt met een vurig vertrouwen op God en ze is bereid grote offers te brengen voor behoeftige mensen. Te midden van al die harmonie klinkt echter plotseling een dissonant. Bedrog!

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer

Oproep

Oproep medewerkers secties

‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ (Lied 973)

Ds. Heleen Weimar doet een oproep aan alle Regenbogers om zich in het nieuwe seizoen beschikbaar te stellen voor een klein, overzichtelijk, maar belangrijk taakje in de eigen sectie. Lees hier meer.

Recente berichten

Wandelen met…

Wandelen met…

Zaterdag 31 juli wandelen wij langs een paar mooie tuinen. Ook wandelaars van buiten de wijkgemeente zijn welkom! 

Lees meer
Wisseling van ambtsdragers

Wisseling van ambtsdragers

In de dienst van zondag 26 september nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers, en zullen ook drie nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. De aftredende ambtsdragers willen we hartelijk danken voor hun getoonde inzet.

Lees meer
Oud-katholieke pastoor en protestantse dominee samen aan de slag

Oud-katholieke pastoor en protestantse dominee samen aan de slag

Vanaf 18 juli heeft de oud-katholieke parochie St. Vitus aan het Melkpad twee nieuwe pastores: priester Marieke Ridder, samen met pastoraal assistent dominee Annemieke Parmentier. Het is voor het eerst dat een dominee uit de protestantse kerk aan de slag gaat in een oud-katholieke parochie.

Lees meer
Gratis doeboekje Kliederkerk

Gratis doeboekje Kliederkerk

Met het doeboekje Kliederkerk Thuis Zomer kunnen jong en oud met elkaar op creatieve ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman.
Naäman kreeg de opdracht om te baden in een rivier, maar daar had hij helemaal geen zin in! Benieuwd naar zijn verhaal? Ga mee op reis. Waarschuwing: je gaat wel vies worden!

Lees meer
Leger des Heils zoekt gezinshuis-ouders

Leger des Heils zoekt gezinshuis-ouders

Het Leger des Heils wil graag een bijzondere vorm van jeugdzorg bij u onder de aandacht brengen: de gezinshuizen. Zij zoeken ‘gezinshuis-ouders’ om kinderen op te vangen. Op dit moment staan er veel kinderen en jongeren op de wachtlijst aan wie voorlopig geen plekje kan worden geboden, wat soms tot schrijnende situaties leidt. 

Lees meer
Wandelen met…

Wandelen met…

Zaterdag 31 juli wandelen wij langs een paar mooie tuinen. Ook wandelaars van buiten de wijkgemeente zijn welkom! 

Lees meer
Wisseling van ambtsdragers

Wisseling van ambtsdragers

In de dienst van zondag 26 september nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers, en zullen ook drie nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. De aftredende ambtsdragers willen we hartelijk danken voor hun getoonde inzet.

Lees meer
Wandelen met…

Wandelen met…

Zaterdag 31 juli wandelen wij langs een paar mooie tuinen. Ook wandelaars van buiten de wijkgemeente zijn welkom! 

Lees meer
Wisseling van ambtsdragers

Wisseling van ambtsdragers

In de dienst van zondag 26 september nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers, en zullen ook drie nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. De aftredende ambtsdragers willen we hartelijk danken voor hun getoonde inzet.

Lees meer
Oud-katholieke pastoor en protestantse dominee samen aan de slag

Oud-katholieke pastoor en protestantse dominee samen aan de slag

Vanaf 18 juli heeft de oud-katholieke parochie St. Vitus aan het Melkpad twee nieuwe pastores: priester Marieke Ridder, samen met pastoraal assistent dominee Annemieke Parmentier. Het is voor het eerst dat een dominee uit de protestantse kerk aan de slag gaat in een oud-katholieke parochie.

Lees meer
Gratis doeboekje Kliederkerk

Gratis doeboekje Kliederkerk

Met het doeboekje Kliederkerk Thuis Zomer kunnen jong en oud met elkaar op creatieve ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman.
Naäman kreeg de opdracht om te baden in een rivier, maar daar had hij helemaal geen zin in! Benieuwd naar zijn verhaal? Ga mee op reis. Waarschuwing: je gaat wel vies worden!

Lees meer
Leger des Heils zoekt gezinshuis-ouders

Leger des Heils zoekt gezinshuis-ouders

Het Leger des Heils wil graag een bijzondere vorm van jeugdzorg bij u onder de aandacht brengen: de gezinshuizen. Zij zoeken ‘gezinshuis-ouders’ om kinderen op te vangen. Op dit moment staan er veel kinderen en jongeren op de wachtlijst aan wie voorlopig geen plekje kan worden geboden, wat soms tot schrijnende situaties leidt. 

Lees meer
Doop en belijdenis

Doop en belijdenis

Op 27 juni jl. werd in de Regenboogkerk Anoek van Olst gedoopt. In de dienst van 4 juli is Filippa Flinterman gedoopt, samen met haar vader Henk Jan, die voorafgaand aan zijn doop belijdenis deed. De wijkgemeente Regenboogkerk wenst beide families veel geluk en zegen toe.

Lees meer
Wisseling van ambtsdragers

Wisseling van ambtsdragers

In de dienst van zondag 26 september nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers, en zullen ook drie nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. De aftredende ambtsdragers willen we hartelijk danken voor hun getoonde inzet.

Lees meer
Oud-katholieke pastoor en protestantse dominee samen aan de slag

Oud-katholieke pastoor en protestantse dominee samen aan de slag

Vanaf 18 juli heeft de oud-katholieke parochie St. Vitus aan het Melkpad twee nieuwe pastores: priester Marieke Ridder, samen met pastoraal assistent dominee Annemieke Parmentier. Het is voor het eerst dat een dominee uit de protestantse kerk aan de slag gaat in een oud-katholieke parochie.

Lees meer
Wisseling van ambtsdragers

Wisseling van ambtsdragers

In de dienst van zondag 26 september nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers, en zullen ook drie nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. De aftredende ambtsdragers willen we hartelijk danken voor hun getoonde inzet.

Lees meer
Wandelen met…

Wandelen met…

Zaterdag 31 juli wandelen wij langs een paar mooie tuinen. Ook wandelaars van buiten de wijkgemeente zijn welkom! 

Lees meer
Diaconale markt

Diaconale markt

Het nieuwe kerkelijk seizoen zal ingeluid worden met een startweek van 4 tot en met 12 september, waarin verschillende activiteiten zullen plaatsvinden. Op 11 september is er een markt, georganiseerd door de diaconie en ten bate van de voedselbank, waarvoor artikelen en vrijwilligers gevraagd worden. Meld je aan, zoek artikelen voor de verkoop of maak een kunstwerk!

Lees meer
60+ groep

60+ groep

Wie had kunnen denken dat we elkaar zolang niet zouden kunnen ontmoeten! De laatste bijeenkomsten van dit seizoen gaan ook niet meer door.
Laten wij de moed erin houden en kijken naar het volgende seizoen met een nieuwe start vol prachtige lezingen en ontmoetingen.

Lees meer
Wandelen met…

Wandelen met…

Zaterdag 31 juli wandelen wij langs een paar mooie tuinen. Ook wandelaars van buiten de wijkgemeente zijn welkom! 

Lees meer
Diaconale markt

Diaconale markt

Het nieuwe kerkelijk seizoen zal ingeluid worden met een startweek van 4 tot en met 12 september, waarin verschillende activiteiten zullen plaatsvinden. Op 11 september is er een markt, georganiseerd door de diaconie en ten bate van de voedselbank, waarvoor artikelen en vrijwilligers gevraagd worden. Meld je aan, zoek artikelen voor de verkoop of maak een kunstwerk!

Lees meer
Wandelen met…

Wandelen met…

Zaterdag 31 juli wandelen wij langs een paar mooie tuinen. Ook wandelaars van buiten de wijkgemeente zijn welkom! 

Lees meer
Zondag 25 juli

Zondag 25 juli

De eerste volgelingen van Jezus groeien door de Heilige Geest uit tot een levendige en dynamische gemeente. Eensgezind komt de gemeenschap samen, ze bidt met een vurig vertrouwen op God en ze is bereid grote offers te brengen voor behoeftige mensen. Te midden van al die harmonie klinkt echter plotseling een dissonant. Bedrog!

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 25 juli

Zondag 25 juli

De eerste volgelingen van Jezus groeien door de Heilige Geest uit tot een levendige en dynamische gemeente. Eensgezind komt de gemeenschap samen, ze bidt met een vurig vertrouwen op God en ze is bereid grote offers te brengen voor behoeftige mensen. Te midden van al die harmonie klinkt echter plotseling een dissonant. Bedrog!

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 25 juli

Zondag 25 juli

De eerste volgelingen van Jezus groeien door de Heilige Geest uit tot een levendige en dynamische gemeente. Eensgezind komt de gemeenschap samen, ze bidt met een vurig vertrouwen op God en ze is bereid grote offers te brengen voor behoeftige mensen. Te midden van al die harmonie klinkt echter plotseling een dissonant. Bedrog!

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer