Over het gebouw

In de jaren 90 was het voor de wijk rond de toenmalige Zuiderkerk en die van de Torenlaankerk nodig om met elkaar te fuseren en één wijk te vormen, de  ‘Middenwijk’. Toen er ook voor één van de gebouwen gekozen moest worden bleek dat een groot dilemma. Tot het plan op tafel kwam om beide kerken te verkopen en van de opbrengst een nieuw gebouw neer te zetten, naar onze eigen wens. In 2001 trokken we het nieuwe gebouw binnen en noemden het ‘De Regenboogkerk’.
De regenboog is een teken van hoop, maar duidt ook op de veelkleurigheid van mensen die in het gebouw welkom zijn. 

Het is een heerlijk lichte kerk geworden, ontworpen door architect Ben van Berkel (Erasmusbrug, Valkhofmuseum). De kerk is niet volledig gebouwd van steen maar ook van glazen elementen. Met grote lichthappers in het plafond. Door het vele licht dat in de kerkzaal komt, voelen we binnen altijd sterk de verbinding met buiten.

De bezoeker, die via de entree de hal binnenkomt en de kerzaal in wil, moet een omtrekkende beweging maken via de ‘onthechtingsgang’ om tot rust te komen en zich zo voor te bereiden op de dienst.

Meer over verhuur, de exposities en het adres vindt u via het menu.

 

De Regenboogkerk staat op Nassaulaan 22, op de hoek van de Nassaulaan en de Koningsstraat en heeft de ingang aan de Koningsstraat. Op het terrein zijn een beperkt aantal parkeerplekken. Op zondagmorgen kunt u gebruik maken van het parkeerterrein van de Rembrandthof, direct na de kerk links. Door de week kunt u parkeren in garage Gooiland aan de Koningsstraat, 150 meter na de kerk rechts.

In de straten rond de kerk zijn de parkeerplaatsen op de zondagen tot 12.00 uur gratis, voor een aantal van deze plekken geldt na 12.00 uur betaald parkeren.

De kerk is open voor de kerkdiensten op zondagmorgen.

Elke dinsdagmorgen is er inloop van 10-12 uur en kan ook de expositie bezocht worden.

Centraal in de kerkzaal staat het liturgisch centrum met de Bijbel, het doopvont en de paaskaars. Ook de kansel is op gelijke hoogte.

Een speciale plek is de aandachtswand. Hierop komen de namen van de dopelingen van het afgelopen kerkelijk jaar, en de namen van hen die overleden zijn. Er brandt een kaars en er ligt een boek met korte teksten en foto’s van de overledenen.

Boven zijn een flink aantal zalen die voor allerlei doeleinden ingezet worden. Ze hebben allemaal een kleur als naam gekregen. De Witte zaal is een kleine intieme ruimte, de stiltekamer, waar ook besloten diensten gehouden kunnen worden. De Groene zaal is het jeugdhonk, een fijne plek voor de tieners.