Op 27 september werden door ds. Heleen Weimar drie nieuwe ambtsdragers bevestigd: Gerda Kerkhof als ouderling voor sectie 3, Hans Zwagemaker als voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de PgH en Marco van der Lee als voorzitter van het wijkcollege van kerkrentmeesters. Wij wensen hen veel zegen, wijsheid en inspiratie toe in de uitvoering van hun ambt.

Lees meer