Maand: november 2022

Snoepcollecte Sint Maarten

Snoepcollecte Sint Maarten

Op 6 november kwamen 50 kinderen uit heel Hilversum, uit diverse kerken en daarbuiten, samen voor een viering over geven, delen en je licht laten schijnen bij alles wat je doet. Voor de kinderen was er snoep uit de snoepcollecte in de Regenboog-, Bethlehem- en Morgensterkerk. Bedankt voor uw bijdrage!

Lees meer
Diependaal zingt

Diependaal zingt

Uit verzoeken die op de zangavond in september zijn ingediend is een mooi programma samengesteld voor de aankomende zangavond op vrijdag 18 november, Van harte welkom!

Lees meer
Vespers in november

Vespers in november

Onder het motto ‘Licht dat ons (aan)raakt’ is er op de woensdagavonden 2, 9 en 16 november, voorafgaande aan de vespers die om 19.00 uur beginnen of na afloop daarvan, gelegenheid om gestorvenen te gedenken en een kaarsje voor hen op te steken. De vespers staan open voor allen die de voorbereiding op de voleindingszondag extra aandacht en verdieping willen geven.

Lees meer
Zondag 13 november

Zondag 13 november

De vijfde dienst bij het jaarthema Verbonden gaat over het verplichtende karakter van een verbond. Bij Jeremia lezen we over een verbond dat koning Sedekia met de inwoners van Jeruzalem sluit met als doel om alle slaven vrij te laten (net als de Hebreeën ooit uit het slavenhuis van Egypte waren bevrijd). Aanvankelijk houdt iedereen zich aan de afspraak, maar later worden de slaven toch weer teruggehaald. God is hier woedend over.
De evangelielezing gaat over een genezing (bevrijding) op de sabbat.

In deze dienst worden we genodigd aan de Maaltijd van de Heer.

Lees meer
Nieuw voor ouderen in Hilversum: De Derde Helft

Nieuw voor ouderen in Hilversum: De Derde Helft

Wegens succes geprolongeerd. Dat geldt voor ‘De Derde Helft’, een initiatief van Sportvereniging Olympia ’25 en Stichting Present Hilversum, mede mogelijk gemaakt door de Protestantse gemeente Hilversum. Met ingang van november zijn alle Hilversumse ouderen iedere woensdag welkom in het clubhuis van SV Olympia ’25!

Lees meer
Zondag 6 november

Zondag 6 november

Vandaag gaat het in de serie diensten bij het jaarthema Verbonden voor het eerst niet over een verbond tussen God en mensen (en dieren), maar om een verbond dat wordt gesloten door twee hartsvrienden: David, de rivaal van koning Saul, en Sauls zoon Jonathan. Er staat bij hun verbond veel op het spel! In de evangelielezing noemt Jezus de leerlingen zijn vrienden en zegt: “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden”.
Na de preek zal het verbond tussen twee vrienden door twee saxofoons in muziek worden uitgedrukt.

Lees meer
Woonruimte gezocht!

Woonruimte gezocht!

Wij zijn blij dat ds. Oane Reitsma het beroep van de Regenboogkerk aanvaard heeft. Nu zijn we op zoek naar woonruimte in Hilversum of in de omgeving daarvan. Graag vragen we uw hulp daarbij. Mocht u een tip hebben, laat ons dat weten!

Lees meer
Concert Koninklijke Brassband Utrecht

Concert Koninklijke Brassband Utrecht

‘Muziek uit het hart’: op zaterdagavond 12 november geeft de Koninklijke Brassband uit Utrecht (KBU) een concert in de Diependaalse kerk. Voor deze avond is een uitgebreid programma samengesteld met mooie solostukken op es-cornet en euphonium.

Lees meer