Wisseling van ambtsdragers

Wisseling van ambtsdragers

In de dienst van zondag 26 september nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers, en zullen ook drie nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. De aftredende ambtsdragers willen we hartelijk danken voor hun getoonde inzet.

Lees meer
Oud-katholieke pastoor en protestantse dominee samen aan de slag

Oud-katholieke pastoor en protestantse dominee samen aan de slag

Vanaf 18 juli heeft de oud-katholieke parochie St. Vitus aan het Melkpad twee nieuwe pastores: priester Marieke Ridder, samen met pastoraal assistent dominee Annemieke Parmentier. Het is voor het eerst dat een dominee uit de protestantse kerk aan de slag gaat in een oud-katholieke parochie.

Lees meer
Leger des Heils zoekt gezinshuis-ouders

Leger des Heils zoekt gezinshuis-ouders

Het Leger des Heils wil graag een bijzondere vorm van jeugdzorg bij u onder de aandacht brengen: de gezinshuizen. Zij zoeken ‘gezinshuis-ouders’ om kinderen op te vangen. Op dit moment staan er veel kinderen en jongeren op de wachtlijst aan wie voorlopig geen plekje kan worden geboden, wat soms tot schrijnende situaties leidt. 

Lees meer
Doop en belijdenis

Doop en belijdenis

Op 27 juni jl. werd in de Regenboogkerk Anoek van Olst gedoopt. In de dienst van 4 juli is Filippa Flinterman gedoopt, samen met haar vader Henk Jan, die voorafgaand aan zijn doop belijdenis deed. De wijkgemeente Regenboogkerk wenst beide families veel geluk en zegen toe.

Lees meer
Materiaal gevraagd over de tweede wereldoorlog

Materiaal gevraagd over de tweede wereldoorlog

Stichting Hilversum in de Oorlog is altijd op zoek naar nieuw materiaal om de collectie over de tweede wereldoorlog aan te vullen. Mocht u nog spullen of documenten hebben neemt zij deze graag op in de collectie.

Lees meer
Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad

Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022, de startzondag, de Oegandareis van de jongeren, onderzoek naar mogelijkheden voor verhuur van ruimten en de nieuwe ambtsdragers; dit alles werd besproken in de laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen. De kerkenraad wenst u een mooie zomer toe!

Lees meer
Collectebonnen

Collectebonnen

Voortaan kunt u uw collectebonnen bestellen bij Wilma van der Burg. Erik van den Berg heeft deze taak aan haar overgedragen.

Lees meer
Overstap

Overstap

In de dienst van 20 juni stapten Daniël Rebel en Emma van Straalen over van de kinderdienst naar de tieners. Voor Emma en Daniël breekt er een nieuwe levensfase aan. Wij wensen hen hierin Gods zegen, alle goeds en vooral ook heel veel plezier!

Lees meer
Weleens aan gedacht: werken voor de kerk?

Weleens aan gedacht: werken voor de kerk?

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) is op zoek naar nieuwe medewerkers. Vooral op gebied van financiën, communicatie en het onderhouden van relaties. Maar ook binnen andere vakgebieden zijn nieuwe talenten van harte welkom.

Lees meer
Gospelkoor Dabar’Yah stopt

Gospelkoor Dabar’Yah stopt

Dit jaar bestaat Gospelkoor Dabar’Yah 30 jaar. Helaas geen feest vanwege corona. Ook is er al anderhalf jaar niet gezongen. Na veel wikken en wegen is besloten om het koor op te heffen, met pijn in het hart maar dankbaar voor 30 hele mooie jaren.

Lees meer
Geen extra Actie Kerkbalans 2021

Geen extra Actie Kerkbalans 2021

De PgH-gemeenten maken van de mogelijkheid om dit jaar een tweede Actie Kerkbalans te houden geen gebruik. De kerkrentmeesters vertrouwen erop dat de najaarsactie van de PgH het tekort kan wegwerken.

Lees meer
Felicitaties voor Dr. Wouter Sluis-Thiesscheffer

Felicitaties voor Dr. Wouter Sluis-Thiesscheffer

Op 11 juni promoveerde Wouter Sluis-Thiesscheffer, jeugdouderling van de Regenboogkerk, aan de Technische Universiteit van Eindhoven op zijn dissertatie getiteld: ‘Framing Design Methods for Children’s Creativity’. Wij feliciteren Wouter en zijn gezin met zijn promotie!

Lees meer
Meer bezoekers mogelijk in eredienst

Meer bezoekers mogelijk in eredienst

Per 5 juni zijn er weer versoepelingen ten aanzien van de kerkdiensten. Het aantal kerkbezoekers is verhoogd naar 60 personen en als het mooi weer is kunnen we elkaar buiten bij de koffie weer ontmoeten!

Lees meer
Koffiegesprek na de Pinksterpreek

Koffiegesprek na de Pinksterpreek

De Pinksterpreek van ds. Heleen Weimar heeft ons aan het denken gezet over wat wij kunnen doen voor onze aarde. Het thema van de dienst was ‘Reikhalzend ziet de schepping uit naar haar bevrijding’. Tijdens het online koffiedrinken ging het al snel over de vraag wat wij als ‘kleine mensen’ kunnen bijdragen aan die bevrijding.

Lees meer
Toekomst Kerk in Hilversum

Toekomst Kerk in Hilversum

Hoe ziet de kerk in Hilversum er in 2030 uit? Of liever nog: hoe droomt u over geloven in Hilversum over tien jaar? Prikkelende vragen die een zestal ‘ver-denkers’ zichzelf en andere leden van de PgH stellen. Droomt u mee?

Lees meer
Lievelief vuur, een Pinksterlied

Lievelief vuur, een Pinksterlied

Veni Sancte Spiritus; van dit gregoriaanse Pinksterlied staan drie bewerkingen in het Liedboek. Heleen Weimar geeft van één de woorden weer als een gebed voor de Pinkstertijd.

Lees meer
Renate Japenga verlaat PgH

Renate Japenga verlaat PgH

Renate Japenga stopt per 1 oktober met haar werk als jongerenwerker van de PgH. Zij gaat zich fulltime toeleggen op haar studie theologie en de voorbereiding op het predikantschap.

Lees meer
Meditatie Jurjen: Pinksteren 2021

Meditatie Jurjen: Pinksteren 2021

Laat je door Jurjen Zeilstra inspireren met deze meditatieve video vanuit de Regenboogkerk waarin Jurjen spreekt over Psalm 68 in het licht van Pinksteren.

Lees meer
Theologie Voor Geïnteresseerden

Theologie Voor Geïnteresseerden

Belangstellenden kunnen zich nu opgeven voor de nieuwe cursus TVG. Deskundige en ervaren docenten maken deelnemers enthousiast voor de klassieke theologievakken als Oude en Nieuwe Testament, geloofsleer en kerkgeschiedenis, maar ook voor vakken als pastoraat, diaconaat, liturgiek, filosofie, ethiek, contextuele theologie, jodendom en wereldgodsdiensten.

Lees meer
Overdenking

Overdenking

Hemelvaart, een geestelijke denkstap met concrete gevolgen. Het gaat om een radicale verandering van blikrichting, van houding, een omslag waarbij treuren plaats maakt voor verwachting en uitzien naar wat God gaat doen, ja wat jij kan doen in het kader van Gods Koninkrijk. Overdenking van Jurjen Zeilstra.

Lees meer
Doe mee: doneer gereedschap aan Stichting Present

Doe mee: doneer gereedschap aan Stichting Present

Stichting Present brengt burgers die hulp nodig hebben en burgers die hulp kunnen bieden met elkaar in contact. Voor het klussen kunnen ze goed werkend tuingereedschap of ander gereedschap gebruiken en daarvoor hebben ze opslagruimte gevonden. Wie doneert een werkbank, of een trap, een boormachine, snoeischaar, schroevendraaiers? Alles is welkom! 

Lees meer