Diependaal zingt

Diependaal zingt

Uit verzoeken die op de zangavond in september zijn ingediend is een mooi programma samengesteld voor de aankomende zangavond op vrijdag 18 november, Van harte welkom!

Lees meer
Vier oefeningen met de Bijbel

Vier oefeningen met de Bijbel

‘Wat doen kunstuitingen met het verstaan van Bijbelverhalen? Verhalen komen doorgaans heel anders bij ons binnen. Wat zien, horen, voelen we, wat ervaren we? Hoe worden we verbonden met het verhaal van God met mensen?’ Op dinsdag 15 november gaat dominee Jetty Scheurwater met mensen daarover in gesprek en wisselt ervaringen uit. 

Lees meer
Opbrengst Voedselbank

Opbrengst Voedselbank

De voedselbankactie op 6 november was een succes! Op verzoek van gemeenteleden die vergeten waren wat boodschappen mee te nemen geven we hier het banknummer van de Voedselbank zodat een financiële bijdrage overgemaakt kan worden.

Lees meer
Nieuw voor ouderen in Hilversum: De Derde Helft

Nieuw voor ouderen in Hilversum: De Derde Helft

Wegens succes geprolongeerd. Dat geldt voor ‘De Derde Helft’, een initiatief van Sportvereniging Olympia ’25 en Stichting Present Hilversum, mede mogelijk gemaakt door de Protestantse gemeente Hilversum. Met ingang van november zijn alle Hilversumse ouderen iedere woensdag welkom in het clubhuis van SV Olympia ’25!

Lees meer
Woonruimte gezocht!

Woonruimte gezocht!

Wij zijn blij dat ds. Oane Reitsma het beroep van de Regenboogkerk aanvaard heeft. Nu zijn we op zoek naar woonruimte in Hilversum of in de omgeving daarvan. Graag vragen we uw hulp daarbij. Mocht u een tip hebben, laat ons dat weten!

Lees meer
Concert Koninklijke Brassband Utrecht

Concert Koninklijke Brassband Utrecht

‘Muziek uit het hart’: op zaterdagavond 12 november geeft de Koninklijke Brassband uit Utrecht (KBU) een concert in de Diependaalse kerk. Voor deze avond is een uitgebreid programma samengesteld met mooie solostukken op es-cornet en euphonium.

Lees meer
Drie voorstellen voor PgH in 2025

Drie voorstellen voor PgH in 2025

In juni 2023 neemt de Algemene kerkenraad een beslissing over de structuur van de Protestantse gemeente Hilversum in 2025. Een beslissing die noodzakelijk is gezien de ontwikkeling in het aantal leden en actieve vrijwilligers, de sterk oplopende tekorten in de exploitatie en de nadrukkelijke wens om een vitale gemeente van Jezus Christus in Hilversum te zijn.

Lees meer
Help Corona besmettingen te voorkomen!

Help Corona besmettingen te voorkomen!

Nu de corona besmettingen toenemen worden er weer maatregelen genomen. Lees de adviezen goed en handel ernaar! Het is niet alleen voor uw gezondheid maar ook voor die van anderen. Zo proberen we kerksluiting te voorkomen.

Lees meer
Kerkbrink zoekt bezorgcoördinator en bezorgers

Kerkbrink zoekt bezorgcoördinator en bezorgers

De redactie van Kerkbrink zoekt een nieuwe bezorgcoördinator voor het gebied ’s-Gravelandseweg-Centrum-Mediapark. Ook worden er nog een paar bezorgers gezocht. Maandelijks een rondje wandelen? Meldt je aan!

Lees meer
Zangviering Iona Community

Zangviering Iona Community

Op zondag 23 oktober wordt in de Bethlehemkerk om 16.00 uur een zangviering gehouden geïnspireerd door de oecumenische Iona Community uit Schotland/wereldwijd. Het biedt een mooie gelegenheid om kennis te maken met het gedachtegoed. Iedereen is van harte welkom.

Lees meer
Liederen onaangekondigd

Liederen onaangekondigd

In de kerkdienst worden de laatste weken door de voorganger geen aankondigingen meer gedaan van de te zingen liederen. De Commissie Eredienst kiest voor deze vorm om op termijn te komen tot een papierloze dienst en hoopt dat er nu alvast een gewenning plaatsvindt van de projectie op de muur.

Lees meer
It giet ‘Oane’

It giet ‘Oane’

Ds. Oane Reitsma heeft het beroep dat de Regenbooggemeente op hem uitbracht aanvaard. Daar zijn wij heel blij mee en heten hem dan ook van harte welkom! Hij volgt ds. Jurjen Zeilstra op en wordt de directe collega van ds. Heleen Weimar.

Lees meer
Bericht van de kerkenraad en de beroepingscommissie

Bericht van de kerkenraad en de beroepingscommissie

Verheugd melden kerkenraad en beroepingscommissie dat de voordracht van de beoogde kandidaat door de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad is aangenomen.
Indien er geen bezwaren worden ingediend zal op maandag 3 oktober de beroepingsbrief worden overhandigd aan de kandidaat.

Lees meer
Opbrengst Zomerfestival

Opbrengst Zomerfestival

De opbrengst van het Zomerfestival is €1001, 65 geworden!  Dit bedrag werd op 20 september overhandigd aan een vertegenwoordiger van  Natuurmonumenten Gooi  en Vechtstreek.

Lees meer
Zangavond met liederen van Frits Mehrtens

Zangavond met liederen van Frits Mehrtens

Dit jaar is het honderdste geboortejaar van de kerkmusicus Frits Mehrtens. Tijdens een zangavond op donderdag 29 september staan wij stil bij diverse geliefde liederen waarvan hij de melodieën schreef. Medewerking verlenen Wim Kloppenburg, Heleen Weimar en een zanggroep onder leiding van Arno Rog.

Lees meer
Introductievideo Vitamine G

Introductievideo Vitamine G

Vitamine G vond het tijd voor een introductievideo over de eigen geloofsgemeenschap. Linda Zwart maakte een langere en een korte versie.

Lees meer
Dieuwertje Zantingh diaconaal werker PgH

Dieuwertje Zantingh diaconaal werker PgH

Per september is Dieuwertje Zantingh de nieuwe diaconaal werker van de Protestantse gemeente Hilversum. Zij begint met een kennismakingsronde langs de wijkdiaconieën en organisaties in het sociale domein met als doel om de diaconie namens de kerken een gezicht te geven en samenwerking tot stand te brengen met alle organisaties die zich met problemen van uitsluiting bezighouden.

Lees meer
Zomerfestival 10 september groot succes!

Zomerfestival 10 september groot succes!

Een goed begin van het nieuwe seizoen zaterdag 10 september 2022: op een zonnig kerkplein was het een en al gezelligheid en in de kerk was veel belangstelling voor gebouw, muziek en de expositie.

Lees meer
Van de beroepingscommissie

Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie is ook gedurende de vakantieperiode actief geweest en met een mooi resultaat: de commissie is blij te kunnen melden dat zij het voornemen heeft om een kandidaat voor te dragen aan de kerkenraad van de Regenboogkerk.

Lees meer