‘Ik bid dus ik ben’ is de intrigerende titel van een recent boek van emeritus hoogleraar theologie Bert Hoedemaker. Ik ben er deze zomer wat in aan het lezen. Het gaat over gebed als grondhouding in het leven. Niet een monoloog, niet een vragenlijst bij God indienen, maar een manier van zíjn. Hierbij is het Koninkrijk van God richtinggevend. Over bidden gaat het dus, deze zondag, over bidden als oefenen in een zorgeloosheid die past bij het Koninkrijk van God, dat nabij is en ver weg tegelijk.

Voorganger: Stella Muns
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester en Michael de Jong
Lezingen: Psalm 138, Lukas 11: 9-13 en 12: 22-32
Liederen: Psalm 138: 1 en 4, Lied 301h, Lied 305, Lied 322, Lied 339a, Lied 825: 1, 4 en 5, Lied 367e, Lied 423
Collecten: Diaconie, Plaatselijke kerk, Wijkgebonden collecte*
Ontvangst: Leden van sectie 1
Koffieschenken: Sandra Middelkoop en Janet de Witt, Wil en Erik van den Berg
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Tijdens de kerkdienst is er oppas voor de kleine kinderen. In verband met de vakantie is er geen kinder- en tienerdienst.
Klik hier om de liturgie te downloaden

*Wijkgebonden collecte
Evenals vorig jaar is de 3e collecte op 18 augustus bestemd voor SOLAR  COOKING KOZON. In Afrikaanse landen kookt met vaak op hout, maar dat gaat ten koste van bomen. Solar Cooking Kozon heeft iets eenvoudigs ontwikkeld: karton beplakt met
aluminiumfolie. Vervolgens plaatst men in het midden een zwarte pan en door de felle zon in deze landen (Ethiopië, Uganda, Niger, Mali, enzovoort) kan er dan gekookt worden (zonnekoken). Meer informatie vindt u op www.solarcookingkozon.nl
U kunt ook een bedrag overmaken voor dit goede doel op NL 57 ABNA 0404 8116 71 t.n.v. Stichting SOLAR COOKING KOZON o.v.v. gift.