Hoe kan de liefde tot allen een gebod zijn? Iedereen liefhebben betekent eigenlijk niemand liefhebben, want echte liefde betekent toch altijd kiezen voor iemand in het bijzonder? Dat is waar, en toch bestaat er een vorm van door liefde gedreven gerechtigheid die alles te boven gaat.

Thema: Om kinderen van de Vader te zijn
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Michael de Jong
Lezingen: Exodus 22: 20-26, Psalm 71: 1-16 en Mattheüs 5: 33-48
Liederen: Psalm 71: 1 en 2, Lied 301a, Lied 868: 1, 2 en 5, Lied 322, Psalm 71:8, Lied 339f, Lied 880, lied 368J en Lied 838
Collecten: Thermometeractie*, Plaatselijke kerk, Pastorale arbeid
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Booike Wiersma
Koffieschenken: Janny en Theo van Doorn, Gemmy Lanting en Bert Lanting
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Tijdens beide kerkdiensten is er oppas voor de kleine kinderen. Afbeelding: Folwer bomber, Banksi
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
De collecte voor de thermometeractie is bestemd voor de diaconale reizen die de jongeren van verschillende PgH-gemeenten deze zomer gaan maken naar Uganda en Servië.