Al meer dan 45 jaar ben ik geen vreemdeling in gereformeerd en later protestants Hilversum. Getrouwd met Sonja Buist en dus zwager van Ina kwam ik regelmatig in de Torenlaankerk. Ook de Regenboogkerk leerde ik kennen. Maar nog nooit ben ik als predikant voorgegaan in een Hilversumse kerk. Fijn dat dit nu gaat gebeuren.

Maar als geloofsgemeenschap, als kerkgangers ken ik u niet. Graag houd ik mij aan de lezingkeuze van het Oecumenisch leesrooster. Maar juist vanwege het ‘elkaar niet kennen’ wijk ik daar nu van af. Voor deze zondag heb ik gekozen voor de lezingen van 19 juni. Deze zijn toen niet aan de orde geweest. Allereerst Jesaja 65: 1 – 9. Een heftig stuk, maar het begint met: ‘Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: Hier ben ik, hier ben ik.’ En het eindigt met de belofte van een gezegende toekomst.

Daarbij het verhaal in Lucas 8: 26-39 over een ‘verwarde man‘ die zegt dat hij ‘Legioen’ heet. Jezus heeft de tv-spotjes van dit moment niet nodig om zorgvuldig om te gaan met deze man.

Denkend over deze lezingen kwam in mijn gedachten een regel uit psalm 193: ‘Hij weet, wat maaksel wij zijn…’.

Voorganger: ds. Jaap Huttenga
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Liesbeth Wouters
Lezingen: Jesaja 65: 1 – 9, Lucas 8: 26-39
Liederen: Psalm 27: 1 en 7, Lied 304, Psalm 103: 1, 5 en 7, Lied 534, Lied 342, Lied 827
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**, Wijkkas***
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Koffieschenken: Erik Nieuwenweg en Emmie Oosterom
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: close-up van schildering van het Alziend Oog - 's-Hertogenbosch
Lector: Ina Buist
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Diaconie Regenboogkerk: Uw bijdrage aan de diaconie kunt u overmaken op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk.

 ** Plaatselijke kerk: Uw gift kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Wijkkas: Met een bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat activiteiten en uitgaven aangaande onze wijk betaald kunnen worden; u moet dan denken aan bijvoorbeeld kosten voor de internetuitzendingen, muziek, kinderkamp, tuin, jongerenbijbels, maar ook uitgaven voor seniorenmiddagen en exposities. U kunt uw bijdrage leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk ovv ‘Wijkkas’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.