We maken ons allemaal best zorgen over de toekomst van onze planeet. Hoe zouden we daar vanuit ons geloof mee om kunnen gaan? Hoe kan de Bijbelse boodschap ons daarbij inspireren?

In deze dienst luisteren we naar de Woorden van het Verbond die niet alleen mensen betreffen, maar ook Gods schepping. We luisteren ook naar een visionair en een apostel. En we zingen liederen over onze zorgen, maar vooral ook onze hoop. Zo kunnen we onze zorgen omzetten in keuzes die de Woorden van het Verbond waarmaken in daden.

Thema: De Woorden van het Verbond en de toekomst van de schepping
Voorganger: Ds. Kick Bras
Ambtsdragers: Jan Herman Baas en Liesbeth Wouters
Lezingen: Exodus 20: 8-11, Romeinen 8: 18-26
Liederen: Lied 275, Lied 869: 1 en 7, Lied 984: 1 t/m 6, Lied 986, Lied 978: 1 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Schuldhulpmaatje*, Plaatselijke kerk**, Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap***
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Annet Thesing
Koffieschenken: Leida van den Berg en Jolanda van Kaam
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Het vreedzame koninkrijk, J. Hicks
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * SchuldHulpMaatje Hilversum/Wijdemeren: Een SchuldHulpMaatje is een getrainde vrijwilliger die praktische ondersteuning en persoonlijke aandacht geeft aan mensen met financiële problemen. Tijdige hulp van een maatje kan voorkomen dat een situatie onnodig verder uit de hand loopt. En wanneer schuldhulp nodig mocht zijn, dan is het maatje er voor ondersteuning tijdens het traject. Iedereen die zich meldt voor hulp kan op stichting SchuldHulpMaatje rekenen, ongeacht geloof, levensovertuiging of ras. De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Steun dit doel via de collecte of maak een gift over op NL04 RABO 0373 7117 86 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Hilversum, onder vermelding van ‘SchuldHulpMaatje’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NVBG): Sinds april 2021 draaien het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder onder de naam ‘Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap’. Al 200 jaar draait het werk om de Bijbel:
“We willen dat alle mensen de Bijbel kunnen ontdekken, lezen en omarmen. Ook willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te ontdekken als relevante bron voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in Vlaanderen, Nederland, én wereldwijd. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht”.
U kunt uw bijdrage leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de  Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘NVBG’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.