Epifanie betekent verschijning. De heerlijkheid van God verschijnt, onafhankelijk van het succes of het falen van mensen. Het verhaal gaat dat Balak, de koning van Moab, helemaal niet blij was toen het volk Israël op weg naar het hun beloofde land door zijn land trok. Hij huurde de profeet Bileam in om Israël te vervloeken. Maar dat kón Bileam niet. Of hij wilde of niet, hij moest Israël zegenen. Jezus is de blinkende morgenster. Zijn opgang is een teken van zegen, onafhankelijk van ons succes of falen.

Thema: Wijze mannen zoeken een koningskind
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Liesbeth Wouters
Lezingen: Numeri 24: 15-17, Openbaring 22:16 en Mattheüs 2: 1-12
Liederen: Lied 516, Psalm 72: 1, 4 en 5, Lied 301c, Psalm 72 : 7, Lied 521, Lied 515,          Lied 519, Lied 526: 1 en 4
Muziek: De Cantorij onder leiding van Arno Rog
Collecten: Vrije wijkcollecte*, Plaatselijke kerk
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Marlies en Henk Pestman, Janet de Witt en Daniël van Zaalen
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: De aanbidding van de koningen, mozaïek San Apollinare Nuovo, Ravenna Italië, 556-569
Klik hier om de liturgie te downloaden

* Vrije wijkcollecte: ‘Other Voice’
Onder leiding van Jurjen en Adrienne Zeilstra heeft in april 2019 een groep gemeenteleden uit de PgH-kerken een reis naar Israël gemaakt. Tijdens deze onvergetelijke reis hebben zij Roni Keidar ontmoet, een bijzondere vrouw die nabij de grens Gaza in Moshav Netiv Ha’sara in een kibboets woont. Een Israëlische vrouw die verbinding zoekt met de Palestijnen. Het is niet eenvoudig om dicht bij de grens van Gaza te wonen: een muur scheidt de twee landen. Er zijn ook regelmatig aanvallen vanuit de lucht. Roni Keidar geeft lezingen aan groepen die het land bezoeken. Ze streeft naar vrede en gelijkheid van de situatie in Gaza en Israël.

In 2009 kwam Roni Keidar in aanraking met de organisatie Other Voice, dit is een organisatie waarin mensen actief zijn met verschillende achtergronden en politieke voorkeuren. De visie van Other Voice sprak Roni Keidar aan en zij besloot om zich in te zetten in de Gaza strook. Other Voice biedt op allerlei manieren hulp aan bevolking van de Gaza, door ze bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Israël te brengen voor medische hulp, maar zet zich ook in op politiek vlak, om aan een toekomst te bouwen die gebaseerd is op de principes van veiligheid, gerechtigheid, waardigheid en vrede voor iedereen. Een onpartijdige groep, die vrede promoot en aanmoedigt om samen het gesprek aan te gaan.