De Morgenstergemeente is te gast in de Regenboogkerk.

Jezus vertelt zijn aanhang dat ze eigenlijk veel te veel in beslag worden genomen door bezorgdheid en bekommerdheid. Natuurlijk vraagt het leven een mate van waakzaamheid om indutten te voorkomen. Openstaan voor het onverwachte doet iets van de bezorgdheid verdwijnen, zo lijkt de boodschap uit Lucas 12: 32-40.

Thema: Onverwachte verwachting
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Sophia Rebel en Liesbeth Wouters
Lezingen: Jesaja 65: 17-25, Lucas 12: 32-40
Liederen: Psalm 70, Lied 301c, Lied 786: 1 en 2, Lied 176: 1 en 2, Lied 816, Lied 453, Lied 870: 1, 3, 4, 5 en 8
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Vrije wijkcollecte: Yaounde, Kameroen*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst in verband met de vakantie
Koffieschenken: Leny Stadtman en Anna van der Wielen
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Lector: Wil van den Berg
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Het Centre Communautaire de l’Enfance in Yaounde in Kameroen (C.C.E) is een tehuis voor wezen en zeer kansarme kinderen. In het verleden werd dat geleid door Soeur Marie Bernard die ons gemeentelid Rita Dogterom goed heeft gekend. Sinds haar overlijden in 2016 heeft Soeur Claire Marie Mengue (foto) de leiding in handen. Het Centre is een ‘werk van barmhartigheid’ van de kleine katholieke orde ‘Filles de Marie’ die geen enkele subsidie van staat of kerk krijgt. Bij het begin van ieder schooljaar is het telkens een grote opgave om alle 40 à 50 kinderen van schoolboeken, schriften en pennen te voorzien. Een bijdrage van onze gemeente hierin wordt daarom heel erg op prijs gesteld.
U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Kameroen’.

  ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.