Het verhaal van deze zondag volgt direct op dat van de opwekking van Lazarus. Tijdens een maaltijd bij Lazarus en diens zussen Marta en Maria, zalft Maria de voeten van Jezus met kostbare olie. Het is een veelzeggend gebaar, waaruit heel veel liefde spreekt, en dat bovendien verwijst naar wat er te gebeuren staat in de dagen rond Pasen.

Ook wij worden in deze dienst genodigd aan een maaltijd waarbij Jezus aanwezig is.

Thema: Gezalfd met geurige olie
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester en Hans Mol
Lezingen: 1 Samuel 9: 26-10: 1, Johannes 11: 55-12: 11
Liederen: Lied 282, Lied 300a, Psalm 72: 1 en 4, Iona 2-32, Lied 563, Lied 404f, Lied 408f, Lied 424, Lied 974: 1, 2 en 5
Muziek: Ies Nijman, orgel; de cantorij o.l.v. Arno Rog
Collecten: KiA: Noodhulp aan Oekraïne*
Ontvangst: Leden van sectie 4
Kinderdienst: Bianca van Olst
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Reserveren niet nodig
Vanwege de versoepelingen is reserveren niet meer nodig. U bent van harte welkom om te komen. Wilt u op afstand zitten van de medebezoekers, gebruik dan het vak bij het orgel waar twee lege stoelen tussen de bezoekers aangehouden wordt.

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren en enquete
U kunt beide diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.
Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat beter kan. Via https://tinyurl.com/rgbkerktv kunt u een enquête over de online diensten invullen.

Koffiedrinken
We kunnen elkaar weer gewoon ontmoeten bij het koffie drinken na de dienst. Het online koffiedrinken is vervallen.

Toelichting bij de collecten
KiA: noodhulp Oekraïne: In alle kerken van de Protestantse gemeente Hilversum wordt deze zondag één collecte gehouden voor Noodhulp aan Oekraïne. Met de collecte sluiten protestantse kerken in Hilversum aan bij die van Kerk in Actie. Meer informatie leest u hier en hier.
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie Regenboogkerk, onder vermelding van ‘Noodhulp Oekraïne’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.