Een heerlijke vrucht van de Geest, gastvrijheid. Niet dat deze vrucht in Galaten 5 wordt genoemd, maar om die brief te citeren: ‘er is geen wet die daar iets tegen heeft’. Vele voorbeelden van heel verschillende vormen van gastvrijheid kom je in de Bijbel tegen. Het kan alle kanten op en dat is misschien wel eens goed om te ervaren. Een hoogst actueel onderwerp trouwens.

Thema: Gast…..vrijheid
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Sophia Rebel en Michael de Jong
Lezingen: Jozua 2: 1-14, Lucas 10: 38-42
Liederen: Psalm 66: 1, 3, 6 en 7, Lied 301e, Lied 652, Psalm 72: 4 en 6, Lied 738, Lied 825: 1, 3, 4, 5 en 8
Muziek: Ies Nijman, orgel; cantorij onder leiding van Arno Rog
Collecten: KIA: Noodhulp Nigeria*, Plaatselijke Kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst vanwege de vakantie
Koffieschenken: Corien en Bras van Buren
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: ‘Bruidspaar’, Mels Sluyser
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* KIA: Noodhulp Nigeria: In‌ ‌het‌ ‌noorden‌ ‌van‌ ‌Nigeria‌ ‌zijn‌ ‌ruim‌ ‌twee‌ ‌miljoen‌ ‌christenen‌ ‌en‌ ‌moslims‌ ‌op‌ ‌de‌ ‌vlucht‌ ‌voor‌ ‌ geweld‌ ‌in‌ ‌eigen‌ ‌land.‌ ‌ Een‌ ‌deel‌ ‌van‌ ‌hen‌ ‌wordt‌ ‌opgevangen‌ ‌in‌ ‌vluchtelingenkampen,‌ ‌maar‌ ‌de‌ ‌meesten‌ ‌zijn‌ ‌terecht‌ ‌gekomen‌ ‌in‌ ‌dorpen‌ ‌waar‌ ‌de‌ ‌inwoners‌ ‌zelf‌ ‌al‌ ‌nauwelijks‌ ‌rond‌ ‌kunnen‌ ‌komen.‌ ‌Met‌ ‌de‌ ‌komst‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌is‌ ‌er‌ ‌een‌ ‌tekort‌ ‌aan‌ ‌voedsel,‌ ‌water‌ ‌en‌ ‌hygiëne.‌ ‌Nigeriaanse‌ ‌kerken‌ ‌steunen‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌op‌ ‌hun‌ ‌nieuwe‌ ‌plek,‌ ‌maar‌ ‌ook‌ ‌bij‌ ‌mogelijke‌ ‌terugkeer‌ ‌en‌ ‌het‌ ‌verwerken‌ ‌van‌ ‌trauma’s.‌
Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen anderen onze vrijheid ook. Daarom collecteren we voor slachtoffers van geweld in Nigeria. Meer informatie over Noodhulp in Nigeria vindt u hier.
Steun dit werk met een bijdrage op NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Noodhulp Nigeria’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.